Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Informace pro knihovny

 

Ocenění práce knihovnic z opavského regionu

První oceněná v roce 2022 byla paní Blanka Klouzalová. Ta se i přes svůj hendikep stala hnacím motorem nejenom kulturního dění v obci Závada. I když v obci působí jako dobrovolná knihovnice, její záběr činností dosahuje za hranice knihovny. Ať se jedná o neúnavný zájem o lokální historii, vytváření komunitního zázemí v knihovně či její kreativní koníčky, které se nebojí dále předávat dalším generacím.

celý článek >>

Dokumenty ke stažení 2022:

Dokumenty ke stažení 2021:

 

Příručka pro starosty

Příručka, která přináší komplexní pohled na roli knihovny v obci. Je určena nejen starostům a zastupitelům , ale všem, kdo se podílejí na knihovnách nebo s nimi chtějí spolupracovat (architekti, designeři, vzdělávací a kulturní instituce atd.). Příručka hovoří o tom, co může knihovna nabídnout, ale i to, co potřebuje pro svůj provoz.

 

Dokumenty ke stažení 2020:

 

Přístupné webové stránky – metodická příručka pro knihovny

Knihovnický institut Národní knihovny ČR pro Vás připravil metodickou příručku Přístupné webové stránky.

Jejím cílem je co nejsrozumitelněji představit stěžejní principy přístupnosti webových stránek.

Příručka se skládá z pěti hlavních částí:

 • První částí příručky je oddíl Uživatelé webu se specifickými potřebami. V něm se seznámíte s jednotlivými typy uživatelů, pro které je přístupnost webu důležitá, a s tím, jak ji pro ně zajistit.
 • Hlavní částí příručky je oddíl Základy přístupnosti webu pro knihovníky. V něm najdete stručný úvod k problematice zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a k metodice WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), z níž zákon vychází. Především však zde jsou praktické informace o tom, co všechno má vliv na přístupnost a čemu je při tvorbě webu potřeba věnovat pozornost.
 • Část příručky nazvaná Manuál přístupné editace webu přináší na jednom místě základní informace o přístupnosti, které se týkají vkládání informací na web a práce s redakčním systémem.
 • Další část příručky Jak ověřit přístupnost obsahuje zejména kontrolní seznam pro ověřování přístupnosti webu a návody, jak pracovat s konkrétními nástroji, které mohou pomoci při přípravě přístupného webu.
 • Poslední částí příručky jsou Přílohy. Tvoří je praktické informace, které mohou být užitečné při plánování koncepce webových stránek. Jde o přehled požadavků na přístupnost při výběrovém řízení a doporučené zdroje.

Autorkou příručky je Eva Cerniňáková.

Příručka je k dispozici v online podobě, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech (TXT, PDF, ODT, EPUB).

Příručku najdete na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/ (na úvodní stránce jsou zároveň doplněny odkazy na vybrané další metodické příručky pro knihovny).

 

VI. workshop pro metodiky

Na webové stránce jsou k dispozici prezentace a fotografie z VI. workshopu pro metodiky, který proběhl 19. a 20. 11. 2019 ve Zlíně.

Příští workshop pro metodiky se uskuteční ve dnech 21. – 22. 10. 2020 v Městské knihovně Písek.

 

Novely standardů pro knihovny

Ministerstvo kultury přijalo novely standardů pro knihovny, a to:

 • pod č.j. MK 85426/2019 OULK – Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (Standard pro dobrou knihovnu)
 • pod č.j. MK 85551/2019 OULK – Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (standard Služby knihoven knihovnám)

Oba dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách MSVK:

 

Kybernetická bezpečnost pro děti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravil interaktivní knížka příběhů Vanda a Eda v Onl@jn světě – autorka Mgr. Petra Sobková. Kniha je připravena pro mateřské školy, ale je využitelná i pro knihovny.

Malé děti se prostřednictvím příběhů seznamují s internetem a problematikou bezpečnosti. Pro lektory jsou připravené i metodické podklady. Vše je zcela bezplatně a bez nutnosti se někam registrovat nebo přihlašovat. Vše je dostupné a rozepsané zde.

 

Změny v hlášení o veřejném čtení [celý článek]

Národní knihovna uzavřela s platností od 1. 1. 2019 novou licenční smlouvu na veřejná čtení v knihovnách. Změna spočívá v tom, že se mění způsob úhrady za licenci, která až doposud byla hrazena jednou paušální částkou za rok. Nově byla nastavena platba za každé čtené dílo ve vztahu k celkové délce veřejného čtení. Úhradu plateb bude stejně jako doposud hradit Národní knihovna, tj. knihoven se změna nijak nedotkne.

 

Dokumenty ke stažení 2019

 

Dokumenty ke stažení 2018

 

Dokumenty ke stažení 2017

 

Co se událo v opavském regionu v roce 2016 [celý článek]

Na naší pomyslné mapě obsluhovaných knihoven si můžeme umístit další 2 vlaječky.

V lednu 2016 byla znovu otevřena knihovna v obci Dobroslavice.

16. března 2016 zástupci obce Děhylov slavnostně znovuotevřeli knihovnu v prostorách kulturního domu. Díky nadšení paní knihovnice Karly Vitáskové a podpory obce jsme získali v opavském regionu novou útulnou knihovnu.

Dokumenty ke stažení 2016

 

Dokumenty ke stažení 2015

 

 

 


 

 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala díky podpoře Nadace OKD dva tituly v podobě elektronických knih. První z nich je elektronická verze regionální publikace Slezské báje a pověsti národní od Karla Jaromíra Bukovanského (z roku 1877); druhou pak stručná příručka E-knihy aneb První pomoc pro začátečníky, kterou sepsaly přímo pracovnice knihovny. více na http://mistnikultura.cz

 

 • Vydavatelství http://www.digiBooks.cz připravilo pro knihovny speciální nabídku s kompletními díly některých českých klasiků v digitální podobě (formát Adobe PDF). Po zkušenostech z první edice (K. Čapek, B. Němcová) vychází vstříc potřebám knihoven tím, že dílo každého autora je na zvláštním CD. Obal je tzv. DVD krabička 14 mm, formátem připomínající knihu. Viz ilustrační foto níže.
  Většina uvedených knih je dnes již zcela rozebrána a v takové úplnosti a kvalitě nebude pravděpodobně již nikdy v knižní podobě dostupná. Tyto e-knihy jsou z hlediska „Autorského zákona“ volné, lze je půjčovat absenčně i presenčně (fungují ve všech čtečkách), nejsou však určeny k volnému zveřejňování na Internetu

 

 

 • Každá knihovna, která provozuje MVS, by měla mít přidělenou siglu. Lze o ni požádat p. Vítovou – lydia.vitova@nkp.cz . Ostatní knihovny siglu nemusí mít.

 

 • ČteSyRád (portál pro doporučování čtivých knih, http://www.ctesyrad.cz ) rozšiřuje pole působnosti – právě pro vás připravuje sekci Pro odborníky.
  V této sekci naleznete odborné informace o čtenářství, jako jsou bibliografie, čtenářské výzkumy, konference, informace o projektech a akcích na podporu čtenářství, zajímavé odkazy a další poznatky k dané problematice.

 

 • Antikvariáty – kontakty:
  Knižní koutek nabízí výběr více než z 12 000 titulů za velmi příznivé ceny.
  Kompletní nabídku knih naleznete na našich stránkách www.kniznikoutek.7x.cz
  v excelovských seznamech. Možnost zaslání knih poštou, při větším odběru knih sleva.
  Odkaz na vyhledávač antikvariátů, který může být pro hodně knihovníků velmi přínosný http://muj-antikvariat.cz

 

 • Rádi bychom vás upozornili na zajímavý projekt Slevkupectví http://www.slevkupectvi.cz který funguje od listopadu 2010 a zaměřuje se na slevy knih. Každý týden je zde jeden zajímavý titul za výhodnou cenu (slevy 30-50 %).