Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Vzdělávání

 

Opavský region v roce 2023

Pro knihovníky opavského regionu jsme připravili na podzim vzdělávací akce. V říjnu proběhly dvě – vzdělávací dopoledne (středa 11. 10.) a výjezdní zasedání (středa 25. 10.).

celý článek >>

Vzdělávání v roce 2022

Teambuilding

Letos ve středu 12. října vyrazili současní i bývalí zaměstnanci Knihovny Petra Bezruče v Opavě společně s kolegyněmi z ostatních knihoven na poznávací/vzdělávací cestu po našem „rajónu“. Tato akce má v naší knihovně již dlouholetou tradici a klade si za cíl ukázat našim kolegům, jak fungují profesionální i neprofesionální knihovny v okrese Opava.

celý článek >>

 

Vzdělávání v roce 2021

Rok 2021 byl složitý, jak pro uskutečnění různých naplánovaných akcí, tak i z pohledu vzdělávání knihovníků z našich obsluhovaných knihoven. Přibylo možností on-line školení, které někteří více či méně využívali a pokud šlo o možnost se setkat osobně, tak alespoň začátek podzimu nám ji poskytl.

 

Vzdělávání v roce 2019

Fotografický workshop – 13. února 2019 [celý článek]

První vzdělávací akce pro naše obsluhované knihovny i další pověřené knihovny se uskutečnila v únoru, v budově naší knihovny a byla zaměřena na fotografování v interiéru.

Školitelem byl Mgr. Roman Konečný z Tiskového oddělení Magistrátu města Opavy. Workshop měl teoretickou a praktickou část.

 

Výjezdní zasedání ve Štěpánkovicích – 24. dubna 2019 [celý článek]

Ve středu 24. 4. 2019 se konala v Místní knihovně Štěpánkovice pravidelná porada pověřených a obsluhovaných profesionálních knihoven regionu Opava. Našeho setkání se zúčastnila i bývalá dlouholetá vedoucí místní knihovny, paní Heda Borsutzká.

 

Výtvarný workshop – 16. října 2019 [celý článek]

Poslední vzdělávací akcí pro obsluhované knihovny našeho regionu byl kreativní výtvarný workshop s PaedDr. Alenou Zupkovou, učitelkou ZUŠ Háj ve Slezsku.

Paní Zupková si pro knihovnice připravila  opět pestrou škálu materiálů a technik, které mohou knihovnice použít pro svou činnost s dětmi různého věku.

 

Studijní texty pro profesi knihovník

Studijní texty pro bakalářskou úroveň č. 6 profese knihovník podle Národní soustavy kvalifikací. Tvorba studijních textů byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu VISK 1. Texty jsou určeny nejen zájemcům o zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací, ale i všem zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Texty k nahlédnutí pod tímto odkazem.

 

Webové stránky knihoven

Na závěr roku Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vydala brožuru věnovanou webovým stránkám knihoven do 3 000 obyvatel. Příručka se zaměřuje na obsah knihovnických webů, navazuje na celostátní standardy a využívá poznatky získané průzkumem v knihovnách Královéhradeckého kraje. Byla sestavena s cílem přiblížit problematiku webů knihovníkům v malých obcích.

V elektronické verzi se s publikací můžete seznámit na webu Národní knihovny – Informace pro knihovny, kde byla z iniciativy Knihovnického institutu zveřejněna.

 

GDPR pro knihovníky: e-learningový kurz [celý článek]

Obsah je zaměřen na nejčastější činnosti knihovníků v základních (profesionálních) knihovnách. Této cílové skupině je obsah přizpůsoben, otevřený je ale i dalším zájemcům o problematiku.

 

Výjezdní zasedání v Bolaticích – 2. května 2018 [celý článek]

Ve středu 2. 5. 2018 se konala v Místní knihovně Bolatice pravidelná porada pověřených a obsluhovaných profesionálních knihoven regionu Opava. Účast byla velmi vysoká, takže se opravdu probralo hodně témat, která nás všechny teď zajímají a která musíme řešit.

Dokumenty ke stažení 2018

 

Výjezdní zasedání ve Vítkově – 3. května 2017 [celý článek]

Ve středu 3. 5. 2017 se konala v Městské knihovně Vítkov pravidelná porada pověřených a obsluhovaných profesionálních knihoven regionu Opava. Účast byla bohužel poloviční vzhledem k poloze města, také počasí nebylo právě nejlepší, cesta na poradu byla opravdu dobrodružná, zahalená do mlhy.

 

Porada a školení pro pracovníky profesionálních knihoven regionu Opavsko – 9. listopadu 2016 [celý článek]

Porada proběhla ve středu 9. 11. 2016 v nové učebně Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Věnovali jsme se např. novinkám ze setkání servisních bodů – ukončení programu Clavius a vývoj nového knihovnického programu Tritius – situace do roku 2020 a dále.

Velká Polom – 4. května 2016 [celý článek]

Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Místní knihovna Velká Polom, ve spolupráci s OÚ Velká Polom, připravily čtvrté výjezdní zasedání pro pracovníky pověřených a obsluhovaných knihoven opavského regionu.

Setkání se konalo ve středu 4. května 2016 od 10.00 v sále Kulturního domu ve Velké Polomi.

Dokumenty ke stažení 2016

 

Dokumenty ke stažení 2015

 

Holasovice – 6. května 2015 [celý článek]

Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, ve spolupráci s OÚ Holasovice, připravily třetí výjezdní zasedání pro pracovníky pověřených a obsluhovaných knihoven opavského regionu.
Setkání se konalo ve středu 6. května 2015 od 9.00 v Místní knihovně Pavla Křížkovského v Holasovicích.

Školení AKS Clavius

Dne 5. listopadu 2014 proběhlo školení pro knihovníky profesionálních knihoven okresu zaměřené na práci s AKS Clavius, které školila PhDr. Dana Nalepová. Školení se týkalo nejen novinek ve výpůjčním protokolu AKS Clavius, ale i formátu MARC 21 a nových pravidel RDA, jež mají přijít v platnost roce 2015.

Porada profesionálních knihovníků

5. listopadu proběhla porada s knihovníky z profesionálních knihoven. Probrala se situace v knihovnách po komunálních volbách a nástin úkolů, které nás čekají v dalším roce.

Workshop 14. května 2014

Pro naše kolegyně a děti ze ZŠ 14. května 2014 byl připraven workshop s paní Alenou Zupkovou. Téma bylo mimozemšťané, mimozemský život a vše, co s tím souvisí. Jako technika byla vybrána dokreslovaná trhaná koláž a navíc i kreslená hra. Workshop byl moc povedený a všichni se již těšíme na další v roce 2015

WORKSHOP, 14. května 2014 WORKSHOP, 14. května 2014 WORKSHOP, 14. května 2014

Dokumenty ke stažení 2014

 

Kravaře 2014 [celý článek]

Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Městská knihovna Kravaře, ve spolupráci s MÚ Kravaře, připravily druhé výjezdní zasedání pro pracovníky pověřených a obsluhovaných knihoven opavského regionu.
Setkání se konalo ve středu 21. května 2014 od 9.00 v Městské knihovně v Kravařích.

 

Dokumenty ke stažení 2013

Hradec 2013 [celý článek]

Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí připravily první výjezdní zasedání pro pracovníky pověřených a obsluhovaných knihoven opavského regionu.
Setkání se konalo ve středu 15. května 2013 od 9.30 v salonku Městského úřadu v Hradci nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí ( naproti nádraží).

Školení – AKS Clavius

V prosinci 2012 proběhlo školení pro knihovníky profesionálních knihoven okresu zaměřené na práci s AKS Clavius. Jako už tradičně školila PhDr. Dana Nalepová. Školení se týkalo tentokrát pouze výpůjčního protokolu AKS Clavius, na novinky a inovace systému, stejně jako zopakování běžných funkcí.

Tajuplná Afrika – setkání s cestovateli Márovými

2.10.2012 pořádala naše knihovna pro knihovníky a veřejnost přednášku o Africe. Pořadem Tajuplná Afrika nás provedl Jiří Mára s manželkou a synem, který se od dětství pohybuje na vozíku. I přes tento hendikep je Jirka Mára ml. hybným motorem celé rodiny, pro kterou do nejmenších detailů připravuje cestovní trasy. Díky společnému úsilí navštívili všechny kontinenty a své cestovatelské zážitky zpracovávají do knih, filmů a komponovaných pořadů. Podzimní beseda o Africe doplnila mnohým čtenářům informace, které mohli načerpat v knize Jiřího Máry Tajuplná Afrika.

Křížem krážem po Slezsku [celý článek]

V rámci školení a vzdělávání zaměstnanců uspořádalo vedení Knihovny Petra Bezruče v Opavě vzdělávací zájezd po Hlučínsku. Zasvěceným průvodcem nám byla Eva Peterková, znalkyně a popularizátorka Hlučínska, autorka i spoluautorka mnoha populárních publikací, mezi které patří například regionální kuchařky. Paní Peterková nám svým fundovaným i vtipným výkladem v autobusu přiblížila složitou historii Hlučínska, upozorňovala nás na četné zajímavosti, které jsme pro nedostatek času nestačili navštívit. Cílem zájezdu bylo představit nové knihovny, které byly postaveny v letech 2010 – 2011 a přírodní i historické zajímavosti blízkého okolí. Nedílnou součástí naší projížďky bylo připomenutí literárních děl, autorů, historiků, kteří spojili svůj život s daným místem.

WORKSHOP, 21. března 2012

V letošním roce jsme přichystali pro kolegyně setkání s paní Alenou Zupkovou na jarní termín.
Téma bylo jarně velikonoční, knihovnice si vyzkoušely výrobu různých obrázků, ozdob z filcu a papíru, apod.
A jako vždy,opět byl i tento workshop pro všechny přítomné velmi zajímavý a všechny kolegyně se již těší na příští setkání.

WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012 WORKSHOP, 21. března 2012

 

Akce proběhla díky finančnímu příspěvku z grantu Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století.

 

WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“

9.11. se uskutečnil další z oblíbených workshopů pod vedením paní Aleny Zupkové. Tentokrát na vánoční téma – knihovnice si vyzkoušely techniku malby na sklo, vyrobily si různá přání a ozdoby z papíru. Opět byl tento workshop pro všechny přítomné velmi zajímavý a všechny kolegyně se již těší na příští setkání.

WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“ WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“ WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“
WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“ WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“ WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“
WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“ WORKSHOP, tentokrát na téma “vánoce“

Jiří Mára – cestování po Islandu a Grónsku, 4. října 2011

4. října 2011 – Jiří Mára www.jirkamara.cz opět přiveze poutavé povídání a promítání o svých cestách po světě. Tentokrát to bude vyprávění o cestování po Islandu a Grónsku. Jistě se zase dozvíme o úžasných zážitcích, které Jiří Mára s rodinou při této cestě zažil a které dokáže tak brilantně podat svým posluchačům.

Cestování s hendikepem, aneb věříme, že každý cíl je dosažitelný Cestování s hendikepem, aneb věříme, že každý cíl je dosažitelný Cestování s hendikepem, aneb věříme, že každý cíl je dosažitelný
Cestování s hendikepem, aneb věříme, že každý cíl je dosažitelný Cestování s hendikepem, aneb věříme, že každý cíl je dosažitelný Cestování s hendikepem, aneb věříme, že každý cíl je dosažitelný

Školení – AKS Clavius

Koncem roku proběhlo školení pro knihovníky zaměřené na práci s AKS Clavius. Bylo zaměřeno na novinky a inovace systému, stejně jako zopakování běžných funkcí.

Školení pro knihovníky zaměřené na práci s AKS Clavius Školení pro knihovníky zaměřené na práci s AKS Clavius Školení pro knihovníky zaměřené na práci s AKS Clavius
Školení pro knihovníky zaměřené na práci s AKS Clavius Školení pro knihovníky zaměřené na práci s AKS Clavius Školení pro knihovníky zaměřené na práci s AKS Clavius

Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“

Dne 27. dubna proběhl další ze zábavných a přínosných workshopů pod vedením PaedDr. Aleny Zupkové. Tentokrát byla tematika netradiční – inchové obrázky(www.brydova.cz). Pod tímto názvem se skrývala zajímavá technika tvorby obrázků z papíru. Účastnice workshopu si tuto techniku vyzkoušely a zjistily, že to není tak těžké, jak se zdá. Poté jim byla pro zpestření představena i jiná technika práce s papírem. Workshop všechny přítomné bavil a stal se inspirací pro jejich další práci s malými čtenáři.

Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“ Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“ Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“
Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“ Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“ Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“
Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“ Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“ Workshop, tentokrát s tématikou “Inchové obrázky“

Přednáška PhDr. Libora Martinka – 30. 3. 2011

30. března se v knihovně konala přednáška PhDr. Libora Martinka, určená pro knihovníky. Byla zaměřená na zajímavé téma současných spisovatelů z opavského regionu. Přednášející, sám aktivní regionální autor, poutavě hovořil a mapoval kompletní situaci literární tvorby v našem regionu. Hovořil nejen o známých autorech a jejich úspěších, ale i těch méně známých či teprve nadějně začínajících. Přednáška poskytla všem dostatečný přehled o současné tvorbě v regionu Opavsko a odkryla ne příliš známou oblast literatury.

Beseda o Japonsku s Jiřím Márou – 3. 11. 2010

Ve středu 3.listopadu 2010 se knihovna stala místem setkání s Japonskem díky cestovateli Jiřímu Márovi. Ten dorazil opět po roce s dalším nádherným vyprávěním, tentokrát o krásách a zajímavostech Japonska. Společně s ním přijela na besedu manželka Alena i syn Jirka. Díky nim jsme se mohli alespoň na chvíli přenést na japonské ostrovy. Fotografie a krátká videa nám pomohly poznat záhady a taje běžného života v Japonsku, zvyky, způsoby cestování i úchvatnou krajinu. Manželé Márovi pohotově reagovali i na různé otázky a vyčerpávajícím způsobem je zodpovídali. Jejich vyprávění všechny v publiku okouzlilo a ocenili jej dlouhým potleskem. Tleskali nejen knihovníci a zájemci z řad čtenářů, ale i žáci ZŠ, kterým beseda jistě přinesla i nové poznatky o zemi vycházejícího slunce.

Jiří Mára (15.6. 1966, Přerov) navštívil Opavu již se čtvrtou knihou, tato nová nese název Japonskem s otevřenou pusou. Jiří Mára tak úspěšně pokračuje ve svém záměru navštívit každý světadíl a o každé ze svých cest napsat knihu. Více o Jiřím Márovi a jeho dobrodružstvích najdete na jeho stránkách www.jirkamara.cz.

Beseda o Japonsku s Jiřím Márou Beseda o Japonsku s Jiřím Márou Beseda o Japonsku s Jiřím Márou
Beseda o Japonsku s Jiřím Márou Beseda o Japonsku s Jiřím Márou Beseda o Japonsku s Jiřím Márou

Školení – Clavius Reks – 27. 10. 2010

27. října proběhlo školení pro dobrovolné knihovníky. Kvůli vytíženosti dobrovolných knihovníků proběhlo školení ještě jednou. Jeho náplní byly základy katalogizace a užívání AKS Clavius Reks. Bylo určeno jak pro zkušené knihovníky, kteří byli obeznameni s novinkami, tak pro nové knihovníky, aby dokázali pracovat se systémem.

Školení – Clavius Reks – 8. 9. 2010

8. září proběhlo školení pro dobrovolné knihovníky. Tématikou byl knihovnický systém Clavius Reks a jeho představení hlavně knihovníkům, kteří se systémem začínají pracovat. Také se hovořilo o základech a formě vkládání záznamů v katalogizaci.

Školení Clavius REKS 2010 Školení Clavius REKS 2010 Školení Clavius REKS 2010

Školení – AKS Clavius a Clavius REKS – 25. 11. 2009

25.listopadu proběhla v Knihovně Petra Bezruče vzdělávací akce pro pracovníky obsluhovaných knihoven opavského regionu, týkající se AKS Clavius a Clavius REKS. Školení bylo vedené PhDr. Danou Nalepovou a bylo rozdělené na dvě sekce. První sekce, probíhající v dopoledních hodinách, byla určena pro pracovníky profesionálních knihoven. Školení bylo zaměřeno na AKS Clavius, hlavně na novinky, o které byl systém doplněn, nebo o možnosti, které systém nabízí, ale nejsou tak často využívány.

Odpolední část školení byla určena pro dobrovolné knihovníky z malých knihoven, především pro ty, kteří letos vystřídali stávající pracovníky. Školení bylo zaměřeno na AKS Clavius REKS, jeho výpůjční protokol a zvláště podrobně se probrala katalogizace v systému, její pravidla a podmínky.

Obě části školení se setkaly se zájmem a ohlasem z řad zúčastněných knihovníků. Hodnotili kladně nejen nové poznatky, ale i zopakování těch starších, které jsou neméně důležité.

Školení - AKS Clavius a Clavius REKS Školení - AKS Clavius a Clavius REKS
Školení - AKS Clavius a Clavius REKS Školení - AKS Clavius a Clavius REKS

Cestovatelská přednáška Jiřího Máry – Ekvádor a Galapágy

4. listopadu 2009 uvítala znovu po roce naše knihovna cestovatele a spisovatele Jiřího Máru, který si společně se svou manželkou Alenou pro nás přichystal další úžasné povídání o svých cestách, které absolvovali společně se synem Jirkou. Tentokrát bylo povídání o Ekvadoru a Galapágách. Manželé Márovi mluvili nejen o přírodních krásách těchto míst, ale i o studiu španělštiny či kulinářských dobrodružstvích. Vyprávění bylo doprovázeno fotografiemi a krátkými filmy, které podtrhovaly příjemnou atmosféru celého povídání, které účastníci ocenili velkým potleskem. Bylo určeno nejen pro knihovníky z obsluhovaných knihoven regionu, ale i pro veřejnost a žáky ZDŠ, kteří si takto mohli prohloubit své znalosti.

Jiří Mára (15.6. 1966, Přerov) je známý cestovatel a spisovatel, filmař a dobrodruh, který již potřetí zavítal do opavské knihovny. Po poutavém povídání o Severním a Jižním ostrově Nového Zélandu nyní povídal o cestě po Jižní Americe. Realizuje tak svůj odvážný plán umožnit navštívit všechny světadíly svému postiženému synovi Jirkovi. Společně zvládli procestovat kromě Galapág a Ekvádoru i oba ostrovy Nového Zélandu a v letošním roce i Japonsko. A o každé cestě sepsal knihu, která je stejně tak poutavá jako jeho vyprávění. Více informací (nejen) o cestách Jiřího Máry na jeho stránkách www.jirkamara.cz.

Jiří Mára - Ekvádor a Galapágy
Jiří Mára - Ekvádor a Galapágy
Jiří Mára - Ekvádor a Galapágy
Jiří Mára - Ekvádor a Galapágy
Jiří Mára - Ekvádor a Galapágy

Školení pro dobrovolné knihovníky zaměřené na práci se šablonou webových stránek

Dne 8.4. proběhlo školení pro dobrovolné knihovníky zaměřené na práci se šablonou webových stránek. Tuto šablonu poskytla zájemcům z řad našich obsluhovaných knihoven zdarma Knihovna města Hradce Králové.

Knihovníci se zde přesvědčili o výhodách této šablony, stejně jako o snadnosti jejího užívání. Teoretická část školení byla doplňována praktickými ukázkami funkcí a možností šablony.

Vše bylo uzavřeno praktickou částí – prací knihovníků se šablonami pro jejich knihovny a debatou k dané tématice.

Prezentace ke stažení:

Šablona webových stránek.ppt

Seminář na téma Clavius REKS – katalogizace záznamů, výpůjční protokol [ článek ]

Dne 4. března 2009 úspěšně a se zájmem proběhl seminář na téma Clavius REKS. Školení bylo zaměřeno na funkční možnosti systému, především na katalogizaci a správnost tvorby záznamů. Po teoretické části následovalo názorné procvičení a školení bylo uzavřeno podnětnou diskuzí. Na základě zájmu knihovníků jsou zde k dispozici prezentace použité na školení, které mohou použít při zpracovávání svých fondů.

Prezentace ke stažení:

REKS_školení.ppt
Pravidla pro vkládání do Clavius REKS.ppt