Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Setkání v serigrafiích Vladimíra Preclíka a Zdeny Fibichové

10. 6. – 30. 8. 2024, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, vestibul knihovny, VSTUP VOLNÝ.

Výstava Setkání v serigrafiích známého manželského páru Vladimíra Preclíka a Zdeny Fibichové.

Vladimír Preclík (1929 Hradec Králové – 2008 Praha)

Patří mezi významné představitele českého moderního umění. Nejprve v roce 1943 nastoupil do učení v řemesle řezbářském a pozlacovačském v Hradci Králové. Od roku 1946 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích a v roce 1950 pokračoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v sochařském ateliéru Josefa Wagnera.

Vedle prostorové tvorby se věnoval také malbě, kresbě, grafice a literatuře, byl jedním ze zakladatelů a organizátorů Hořického sochařského sympozia a podílel se rovněž na výchově mladé umělecké generace jako profesor a děkan Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně.

Zdena Fibichová (1933–1991)

Byla jednou z umělkyň, které se ve druhé polovině minulého století výrazně prosadily na tehdejší kulturní scéně. Patřila k silné sochařské generaci, která se u nás začala formovat v poválečných letech na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, a to převážně v ateliéru Josefa Wagnera.

Fibichová byla součástí druhé vlny studentů, kteří na školu nastoupili začátkem 50. let. a členkou v tvůrčí skupině Trasa.
Byla pravnučkou skladatele Zdeňka Fibicha a v roce 1955 se vdala za sochaře Vladimíra Preclíka. Zemřela náhle v r.1991 v Praze.

Jejich umělecký odkaz zůstává pevnou součástí českého kulturního dědictví.

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook