Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Elektronická databáze osobností Opavska

Dotazy uživatelů KPBO týkající se problematiky regionu Opavska jsou jedním z „evergreenů“ v rámci bibliograficko-informačních služeb KPBO. Knihovna proto vedle shromažďování tištěných regionálních dokumentů vytváří elektronickou databázi regionálních osobností Opavska.
Regionální databáze osobností Opavska je vytvářena již několik let. Do ledna 2006 se podařilo shromáždit 198 záznamů osobností Opavska. Jsou mezi nimi běžně i méně známé osoby žijící v minulosti i současnosti. Do databáze jsou zařazovány osoby, které se v Opavě a na Opavsku narodily, zemřely nebo jsou s Opavskem významně spjaty. Databáze osobností je volně přístupná přes internetový katalog knihovny. Pokud v online katalogu chceme osobnosti vyhledávat, je třeba si správně nastavit vyhledávácí formulář: zvolit variantu „kombinovaný dotaz“ a z horní záložky možnost „vyhledávat v regionálních autoritách“.
Záznamy osobností obsahují různé údaje, podle kterých lze jednotlivé osoby zároveň vyhledávat. Patří mezi ně samozřejmě jméno a příjmení, včetně různých tvarů jednoho jména a vzájemných odkazů mezi těmito tvary, pseudonymy, rodnými jmény apod. Mezi další uváděné informace patří např. data a místa narození a úmrtí, obory působení, regionální klíčová slova, místa a instituce působení. Důležitými údaji jsou také citace dokumentů, ze kterých byla data o osobnostech čerpána.
Zdroje informací o osobnostech zahrnutých v databázi jsou různé. Patří mezi ně Biografický slovník Slezska a severní Moravy, články z různých celostátních a regionálních novin i časopisů. Současný počet téměř 200 osobností ukazuje na to, že základ databáze je již vytvořen. Nové záznamy se průběžně doplňují podle toho, jak jsou publikovány patřičné informace v různých novinách, časopisech či knihách. Mezi pravidelně sledované zdroje patří hlavně Opavský a hlučínský deník, Region – opavský a hlučínský a Vlastivědné listy.
Elektronická forma databáze má své nesporné výhody. Na rozdíl od tištěných slovníků regionálních osobností (např. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Biografický slovník širšího Ostravska) elektronická databáze umožňuje vyhledávat osoby nejen podle příjmení, ale rovněž podle mnoha dalších hledisek a jejich vzájemných kombinací. Další výhodou elektronické podoby je soustředění informací o osobnostech do jednoho informačního zdroje.
Vyhledávání si můžete vyzkoušet na adrese http://www.okpb.cz/clavius/clpr37.htm . Vyhledávací formulář umožňuje vyhledávání v různých polích. Mezi užitečná a praktická pole patří např. obor, místo a instituce působení. Zkuste si zjistit, které osobnosti jsou spjaty s Hradcem nad Moravicí, Hlučínem nebo kdo se narodil např. ve Štítině, Kravařích, Holasovicích či Háji ve Slezsku. Zajímá vás, které osoby jsou spojeny s institucemi Slezský ústav, Slezská univerzita a Slezské zemské muzeum? V databázi můžete vyhledat nejen malíře, spisovatele, pedagogy, vědce či sportovce, ale např. i podnikatele, politiky, architekty, zemědělce, kněží a samozřejmě také knihovníky.
V příštím čísle se můžete těšit na informace o zpracování a zpřístupnění článků z regionálních periodik.
Eva Víchová, studovna KPBO