Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Porada a školení pro pracovníky profesionálních knihoven regionu Opavsko – 9. listopadu 2016

Porada proběhla ve středu 9. 11. 2016 v nové učebně Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Věnovali jsme se např. novinkám ze setkání servisních bodů – ukončení programu Clavius a vývoj nového knihovnického programu Tritius – situace do roku 2020 a dále.

Dalším bodem byl Portál knihoven a CADR – informace o adresáři, jak funguje. Dohoda o centrálním zápisu informací z jednotlivých knihoven – zajistí Mgr. Zbyněk Kotzian.

Dále jsme probrali připravované akce na rok 2017 – výjezdní zasedání v květnu (3. 5.) v Městské knihovně Vítkov. K 150.  výročí narození Petra Bezruče v květnu akce Po stopách Petra Bezruče okolo Maršovce a k tomuto výročí bude navazovat v září velká výstava všech vydání Bezručových prací.

Na závěr – podání projektů do 10. 12. 2016, informace o revizích v roce 2017, možnost doplnění fondu z regionálních skladů.

Poradu jsme zakončili společnou fotografií účastníků.

Po skončení porady a malém občerstvení pokračoval program školením pro pracovníky profesionálních knihoven regionu Opavsko. Opět přijela školit PhDr. Dana Nalepová. Seznámila nás s novinkami AKS Clavius, jak ve výpůjčním protokolu, tak  v modulu katalogizace knih i periodik, revize a webovém katalogu. Probrala možnosti nastavení  – nová i stávající (rodinná registrace, archivace čtenářů, tisky, odpisy, atd.).