Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Středeční čtení dětem

Oddělení pro děti a mládež
Knihovny Petra Bezruče v Opavě

„Středeční čtení dětem“

www.celeceskoctedetem.cz

Naše knihovna se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem, který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Paní učitelko, pane učiteli,
budete-li mít zájem o naše společné čtení, rády si s Vámi domluvíme osobně
nebo telefonicky vhodné středeční datum.
Tel.č.: 553 71 40 05 , e-mail: detske@okpb.cz

Na společné čtení se těší knihovnice oddělení pro děti a mládež KPBO

cesko_cte_detem