Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Volná místa

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. nabízí jedno pracovní místo na pozici: 

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ).

 

Nabízíme: – platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, dle délky praxe od 12 340,- Kč do 18.560,- Kč.

Pracovní poměr: úvazek 1, doba určitá s možností prodloužení na dobu neurčitou

Pracovní doba: 40 hod. týdně – nástup: 1. 2. 2016 – výkon práce: Opava

Požadované vzdělání: úplné středoškolské vzdělání s maturitou se zaměřením na informatiku

Předpoklady:

schopnost řešit běžnou údržbu klientského HW a SW vybavení

základní znalost HTML a CCS

angličtina na úrovni čtení a porozumění technických dokumentací a návodů

MS Office v nadstandardní úrovni

znalosti práce v CorelDraw a WordPressu výhodou

organizační a komunikační schopnosti

spolehlivost, pečlivost a časová flexibilita

technické myšlení a ochota učit se nové věci

bezúhonnost

Písemná přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození – místo trvalého pobytu – telefonní spojení, e-mailová adresa – datum a podpis zájemce

 K přihlášce připojte tyto doklady:

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na adrese: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p. o., Nádražní okruh 27, 746 01 Opava.

Termín ukončení příjmu přihlášek: 10. 1. 2016 do 15,00 hodin.

 

Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH  TECHNOLOGIÍ“.

Jednotliví uchazeči, kteří budou splňovat uvedené požadavky, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne 13. ledna 2016 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.