Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Výjezdní zasedání dne 4. května 2016 – Velká Polom

Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Místní knihovna Velká Polom, ve spolupráci s OÚ Velká Polom, připravily čtvrté výjezdní zasedání pro pracovníky pověřených a obsluhovaných knihoven opavského regionu.

Setkání se konalo ve středu 4. května 2016 od 10.00 v sále Kulturního domu ve Velké Polomi.

V úvodu všechny přítomné přivítala starostka obce,  Ing. Ludmila Bubeníková a vedoucí knihovny, paní Marie Hablawetzová.  Paní starostka nás seznámila s tím, co se v obci povedlo a co nového se chystá pro zvelebení obce. 

Po úvodním slovu paní starostky nás vedoucí knihovny Marie Hablawetzová seznámila s knihovnou – její historií, současností, s akcemi, které  pořádá pro čtenáře a spoluobčany.

V následujícím příspěvku krajská metodička, PhDr. Marie Šedá probrala různé aspekty našeho povolání, seznámila přítomné s novinkami: nový standard pro dobrý fond, adresář knihoven CADR – je třeba provést aktualizaci informací o jednotlivých knihovnách, informace a kontakt pro přístupové heslo na adrese bedriska.stepanova@nkp.cz.

Dále přítomné seznámila s projektem ROI, s novelami zákonů, se strategií digitální gramotnosti. Upozornila na Průzkum  prostorového vybavení knihoven a dotazník s ním spojený.

Na závěr kolegyně z Bolatic, Mgr. Jana Štěpáníková společně s kolegyní Mgr. L. Kostkovou z Hlučína se zúčastnily poznávacího zájezdu, pořádaného MěK Třinec po dánských knihovnách. Společně nás provedly jejich putováním, upozornily na zajímavosti v navštívených knihovnách. Zájezd se konal ve dnech 7. – 10. 4. 2016.

Odborný program byl zakončen diskuzí k jednotlivým příspěvkům, výměnou zkušeností, poznatků z práce se čtenáři, atd.

Od 12.00 hodin byla jako součást programu připravena  prohlídka nově zrekonstruované knihovny, která se nachází v blízkosti Kulturního domu, kde dříve byla knihovna umístěna v 1. patře budovy.

Po prohlídce jsme procházkou přes centrum obce došli do nově zrekonstruované sokolovny, prohlédli si budovu a vše zakončili výborným společným obědem.

V roce 2017 nás čeká výjezd do pověřené knihovny Vítkov.

 

Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje

MSK