Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Výjezdní zasedání v Bolaticích – 2. května 2018

Ve středu 2. 5. 2018 se konala v Místní knihovně Bolatice pravidelná porada pověřených a obsluhovaných profesionálních knihoven regionu Opava. Účast byla velmi vysoká, takže se opravdu probralo hodně témat, která nás všechny teď zajímají a která musíme řešit.

Úvodem všechny přítomné seznámila Mgr. Jana Štěpáníková s historií a současností bolatické knihovny. Její prezentace je uvedena na webu KPB Opava, v záložce RF –vzdělávání. Knihovna letos bude bojovat v soutěži Vesnice roku.

Pak následoval stěžejní bod programu – vystoupení JUDr. Tomáše Doležala k problematice nařízení EU GDPR. Jeho prezentace je také uvedena na webu KPB Opava, spolu se zápisem ji zasíláme také e-mailem. Tato problematika je dosti obšírná, během prezentace bylo vzneseno mnoho dotazů, které byly zodpovězeny dostatečně jasně a srozumitelně. I následná debata k tomuto tématu byla hodně přínosná.

V rámci debaty ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě všem zúčastněným pak vysvětlila, jak bude  v rámci  AKS Clavius vypadat v systému nastavení přihlášek uživatelů, zasílání upomínek, rezervací atd..  Ještě se některé záležitosti dolaďují, jasno bude po setkání servisních bodů v Kutné Hoře 16. – 17. 5., kterého se účastní Bc. Miloš Bednařík. Řešilo se také, jak postupovat při fotodokumentaci z akcí, kde a kdy je nutný souhlas uživatele s osobními údaji.

Knihovna Petra Bezruče jako pověřená knihovna zašle všem obsluhovaným knihovnám doložku ke smlouvě o výkonu RF. Budou také zaslány metodické pokyny k GDPR a zásady nakládání s osobními údaji, které si jednotlivé knihovny upraví podle sebe.

Další bod jednání – praktické záležitosti vztahující se k činnosti našich knihoven – zhodnocení činnosti a statistiky za rok 2017, vzdělávání a připravované akce na rok 2018, termíny revizí a aktualizací knihovního fondu, atd. V letošním roce proběhnou revize v knihovnách Háj ve Slezsku, Budišov nad Budišovkou, Ludgeřovice, Velká Polom – byly domluveny termíny a zapůjčení revizních skenerů.

Na závěr našeho setkání jsme si prošli a obdivovali celou zrekonstruovanou knihovnu a pak nás čekala komentovaná prohlídka skanzenu lidových tradic a řemesel.

Příští rok v květnu se, doufejme, sejdeme v další nově rekonstruované knihovně, a to v Kobeřicích (nebo po delší době opět v Knihovně Petra Bezruče v Opavě).