Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Výjezdní zasedání ve Vítkově – 3. května 2017

Ve středu 3. 5. 2017 se konala v Městské knihovně Vítkov pravidelná porada pověřených a obsluhovaných profesionálních knihoven regionu Opava. Účast byla bohužel poloviční vzhledem k poloze města, také počasí nebylo právě nejlepší, cesta na poradu byla opravdu dobrodružná, zahalená do mlhy (jako ve večerníčku – za mlhou, jež by se dala krájet…..).

Úvodem všechny přítomné seznámila vedoucí knihovny Ivana Prokšová s historií a současností knihovny i města. Jako host jednání byla přítomna bývalá vedoucí vítkovské knihovny  paní Helena Černá, nyní v důchodu, která přidala k výkladu mnoho zajímavých postřehů ze svého působení ve Vítkově.

Dále na programu byly především praktické záležitosti vztahující se k činnosti našich knihoven – zhodnocení činnosti a statistiky za rok 2016, vzdělávání a připravované akce na rok 2017, termíny revizí a aktualizací knihovního fondu.

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě připomněla zvážení vstupu knihoven či jednotlivců do SKIP10. Dále se řešil update AKIS Clavius, nový program Tritius, Centrální portál knihoven atd.

Na závěr našeho setkání jsme si prošli a obdivovali celou zrekonstruovanou knihovnu a pak nás čekala komentovaná prohlídka města a kostela Nanebevzetí Panny Marie s výstupem na věž. Bohužel počasí tento den nepřálo výhledům, město i okolí bylo ponořeno do mlhy, ale přesto výklad o historii některých vítkovských budov byl velmi poutavý, takže nám nevadilo ani nepříznivé počasí.

Příští rok v květnu se sejdeme v další nově rekonstruované knihovně, a to v Bolaticích.