Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Rezervační systém kulturních akcí Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Aktuální opatření pro vstup osob na kulturní akce v sále knihovny (platí od 1. září 2021)

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN se mění znění čl. I bod 12
týkající se kulturních akcí a to v návaznosti na pozitivní epidemiologický vývoj.

Návštěvník kulturních akcí se při vstupu do sálu musí prokázat:

  • negativním AG testem ne starším než 72 hodin
  • negativním PCR testem ne starším než 7 dní
  • certifikátem o provedeném očkování (14 dní od druhé dávky)
  • potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění)

Všichni návštěvníci musí mít po celou dobu akce nasazený respirátor odpovídající kategorii FFP2.

 

POSTUP VYTVOŘENÍ REZERVACE

  1. V kalendáři vyberte požadovanou kulturní akci.
  2. Pod kalendářem vyplňte formulář s údaji.
  3. Potvrďte tlačítkem Rezervovat.

Prosíme návštěvníky, aby se dostavili na akci 20 minut před začátkem, kdy dojde k ověření rezervacíRezervace zaniká 10 minut před započetím akce a místo může být nabídnuto dalšímu zájemci.

Zrušení rezervace můžete provést mailem nebo telefonicky.

Vyberte požadovanou kulturní akci v kalendáři: