Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Prohlášení o přístupnosti webových stránek KPBO

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 99/2019 Sb., tak, aby forma uveřejňovaných informací byla v maximální možné míře v souladu s vyhláškou č. 99/2019 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

 

Doporučená rozšíření prohlížeče

Kromě dokumentů ve formátu HTML jsou na tomto webu zveřejňovány dokumenty ve formátu PDF. Zpravidla obsahují doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení, anebo pokud bylo nutno zveřejnit dokumenty skenované. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems.

Zveřejňovány jsou rovněž dokumenty v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, popř. PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány zpravidla v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do jiných formátů (PDF, RTF). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Elektronické časopisy vydávané Knihovnou P.B. v Opavě (Noviny skřítka Knihomílka a OKOO Občasník knihoven okresu Opava) jsou vydávány ve formátu PDF. Občasník knihoven okresu Opava je dále zpracován pomocí publikační platformy a sociální sítě Isuu.