Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Rozpočet a výhledy

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností od 21. 2. 2017 je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost podle § 28a sestavovat rozpočet (plán výnosů a nákladů) na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet a územně samosprávný celek má  povinnost schválit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu jím zřízených příspěvkových organizací.

 

  1. PO návrh finančního plánu 2021 KPBO NÁKLADY
  2. PO návrh finančního plánu 2021 KPBO VÝNOSY
  3. PO návrh finančního plánu 2021 KPBO VÝHLEDY NÁKLADŮ
  4. PO návrh finančního plánu 2021 KPBO VÝHLEDY VÝNOSŮ

 

Na tomto odkaze najdete kompletní přehled rozpočtu na rok 2020: Návrh rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2020 – rozpis rozpočtu a závazné ukazatele.