Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Současnost

Na tomto místě vám přinášíme stručné obecné informace o naší knihovně. Podrobnější informace o historii knihovny, pobočkách a jejich výpůjčních dobách apod. získáte na dalších stránkách.

Základní údaje:

Rok založení:1877
Adresa knihovny:Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
Nádražní okruh 695/27
746 78 Opava
telefon: 553 821 700
e-mail: okpb@okpb.cz
IČO:00318574
Ředitelka:PhDr. Mgr. Markéta Beyerová

Činnost:

 • výpůjční
 • bibliograficko-informační
 • meziknihovní výpůjční služby
 • výstavnictví
 • půjčování hudebních nosičů, videokazet i DVD (hudební oddělení a videopůjčovna)
 • prodej vyřazených knih a časopisů
 • přístup na Internet pro veřejnost

Funkce:

 • městská
 • středisková
 • od roku 2002 regionální

Automatizace:

Od května 1999 plně automatizovaná, včetně všech městských poboček. Probíhá zpracování knihovních fondů v příměstských pobočkách.

Historie automatizace:

 • Hlavní budova (oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a mládež, studovna, útvar nákupu a zpracování knihovních fondů) – provoz plně automatizovan od listopadu 1995
 • V roce 1996 vystaveny knihovní fondy na Internetu
 • Pobočka Opava Kateřinky – provoz plně automatizován od roku 1996
 • Mediatéka: Nádražní okruh 27, 746 78 Opava – plně automatizována od května 1998
 • Pobočka Opava Kylešovice – plně automatizována od dubna 1999
 • Pobočka Olomoucká – plně automatizována od května 1999
 • V roce 2002 byly plně automatizovány městské části: Opava Komárov, Suché Lazce, Malé Hoštice, Vávrovice a Milostovice

Členství ve sdruženích a knihovnických spolcích:

Provozované databáze:

 • regionální osobnosti
 • články z časopisů
 • právní předpisy
 • autority

On-Line katalogy:

Zřizovatel:

Od 1. ledna 1997 je knihovna zřizována Statutárním městem Opavou. Na území města slouží opavské veřejnosti 3 městské pobočky a v obcích velké Opavy pracuje 5 místních knihoven.