Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Mediatéka

Mediatéka Knihovny Petra Bezruče v Opavě slouží k půjčování audiovizuálních dokumentů pro registrované uživatele a zvukových dokumentů pro nevidomé nebo jinak zrakově postižené občany. Mediatéka vznikla sloučením hudebního oddělení, videopůjčovny a zvukové knihovny. Oddělení naleznete v 1. patře hlavní budovy KPBO (dveře č. 20) kde sdílí prostory s oddělením Studovny. Půjčování zvukových dokumentů pro nevidomé nebo jinak zrakově postižené občany se řídí platným Výpůjčním řádem Zvukové knihovny Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Uživatelem mediatéky se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník starší 15 let po předložení občanského průkazu či průkazu cizince bydlícího v ČR. Na běžné cestovní pasy, indexy a řidičské průkazy se audiovizuální dokumenty nepůjčují. Uživatel se musí prokázat platným občanským průkazem při každém půjčování audiovizuálních dokumentů. Nelze realizovat výpůjčku na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu.

Pro půjčování v mediatéce platí průkazka čtenáře Knihovny Petra Bezruče v Opavě (staršího 15 let) vystavená na jakémkoliv pracovišti KPBO. Uživatel mediatéky je povinen uhradit registrační poplatek ve výši 200,- Kč (dvěstěkorun), který platí 1 rok od data uhrazení. Tento registrační poplatek platí pro ostatní oddělení knihovny.

Nově přijatý uživatel si může zapůjčit při první návštěvě pouze 1ks zvukového dokumentu (CD) a 1ks audiovizuálního dokumentu (DVD, Blu-ray disk).

Ostatní uživatelé pravidelně navštěvující mediatéku si mohou při jedné návštěvě zapůjčit maximálně 5 titulů CD a 5 titulů DVD či Blu-ray disků. V současnosti je návštěvníkům k dispozici 1700 kusů gramofonových desek, které se však od roku 1993 nenakupují. CD disků máme přes 4300 kusů a dále nabízíme více než 2000 filmových titulů na DVD a 230 titulů na Blu-ray discích i ve formátu 3D.

Zvukové dokumenty na CD a LP se půjčují zdarma na 14 dní. Výpůjčky nelze prodloužit, v případě jejich nevrácení ve sjednané době musí uživatel zaplatit sankční poplatky.

DVD a Blu-ray disky půjčujeme zdarma na 7 dní. Výpůjčky nelze prodloužit, v případě jejich nevrácení ve sjednané době musí uživatel zaplatit sankční poplatky.

Naše tituly můžete vyhledávat také v on-line katalogu dle českých i originálních názvů, žánrů i tvůrců.

Zápisné na 1 rok200 Kč
Rezervace10 Kč za titul
Nevyzvednutá rezervace10 Kč za titul

Všechny nosiče je nutné vracet nejpozději 1 hodinu před koncem půjčovní doby. Po této době budeme vybírat poplatek 5,-Kč za každý později vrácený nosič.

Prodloužení výpůjček:

Výpůjčky je možno prodlužovat na tel. 720 531 040 nebo e-mailem s uvedením jména, data narození a čísla čtenářského průkazu, u rezervací také název titulu, nosič a datum dne, na který si přejete titul objednat, na e-mailovou adresu mediateka@okpb.cz .

Zvukové dokumenty (gramofonové desky a CD) ani DVD a Blu-ray disky nelze prodlužovat, KPBO tedy není povinna prodloužení vždy poskytnout.

Upomínky:

 

  1. upomínka 10,- Kč/ks (posílá se e-mailem nebo sms službou)
  2. upomínka 20,- Kč/ks (posílá se e-mailem nebo sms službou)
  3. upomínka 30,- Kč/ks (posílá se e-mailem nebo sms službou)
  4. upomínka 40,- Kč/ks (posílá se e-mailem nebo sms službou)
  5. upomínka 50,- Kč/ks (upomínací doporučený dopis)

 

  • lhůta mezi upomínkami je 7 dní, u MG je to 28 dní
  • 1 až 4. upomínka se posílá emailem. SMS či poštou
  • upomínka se posílá doporučeně.
  • pokud uživatel nereaguje na výzvy knihovny, KPBO podává po 29. dni od zaslání 5. upomínky návrh k přestupkovému řízení na Magistrát města Opavy, za to účtuje uživateli sankční poplatek  600,-Kč
  • cena upomínky zasílané poštou je navýšena o cenu poštovného tj. 18,- Kč v případě obyčejného psaní a 57,- Kč v případě doporučeného psaní

 

Dokumenty ke stažení:

Seznamy zvukových knih určených pouze pro nevidomé a zrakově postižené

Odkazy: