Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Info pro knihovny

 

 

Příručka pro starosty

Příručka, která přináší komplexní pohled na roli knihovny v obci. Je určena nejen starostům a zastupitelům , ale všem, kdo se podílejí na knihovnách nebo s nimi chtějí spolupracovat (architekti, designeři, vzdělávací a kulturní instituce atd.). Příručka hovoří o tom, co může knihovna nabídnout, ale i to, co potřebuje pro svůj provoz.

 

Přístupné webové stránky – metodická příručka pro knihovny

Knihovnický institut Národní knihovny ČR pro Vás připravil metodickou příručku Přístupné webové stránky.

Jejím cílem je co nejsrozumitelněji představit stěžejní principy přístupnosti webových stránek.

Příručka se skládá z pěti hlavních částí:

 • První částí příručky je oddíl Uživatelé webu se specifickými potřebami. V něm se seznámíte s jednotlivými typy uživatelů, pro které je přístupnost webu důležitá, a s tím, jak ji pro ně zajistit.
 • Hlavní částí příručky je oddíl Základy přístupnosti webu pro knihovníky. V něm najdete stručný úvod k problematice zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a k metodice WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), z níž zákon vychází. Především však zde jsou praktické informace o tom, co všechno má vliv na přístupnost a čemu je při tvorbě webu potřeba věnovat pozornost.
 • Část příručky nazvaná Manuál přístupné editace webu přináší na jednom místě základní informace o přístupnosti, které se týkají vkládání informací na web a práce s redakčním systémem.
 • Další část příručky Jak ověřit přístupnost obsahuje zejména kontrolní seznam pro ověřování přístupnosti webu a návody, jak pracovat s konkrétními nástroji, které mohou pomoci při přípravě přístupného webu.
 • Poslední částí příručky jsou Přílohy. Tvoří je praktické informace, které mohou být užitečné při plánování koncepce webových stránek. Jde o přehled požadavků na přístupnost při výběrovém řízení a doporučené zdroje.

Autorkou příručky je Eva Cerniňáková.

Příručka je k dispozici v online podobě, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech (TXT, PDF, ODT, EPUB).

Příručku najdete na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/ (na úvodní stránce jsou zároveň doplněny odkazy na vybrané další metodické příručky pro knihovny).

 

VI. workshop pro metodiky

Na webové stránce jsou k dispozici prezentace a fotografie z VI. workshopu pro metodiky, který proběhl 19. a 20. 11. 2019 ve Zlíně.

Příští workshop pro metodiky se uskuteční ve dnech 21. – 22. 10. 2020 v Městské knihovně Písek.

 

Novely standardů pro knihovny

Ministerstvo kultury přijalo novely standardů pro knihovny, a to:

 • pod č.j. MK 85426/2019 OULK – Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (Standard pro dobrou knihovnu)
 • pod č.j. MK 85551/2019 OULK – Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (standard Služby knihoven knihovnám)

Oba dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách MSVK:

 

Kybernetická bezpečnost pro děti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravil interaktivní knížka příběhů Vanda a Eda v Onl@jn světě – autorka Mgr. Petra Sobková. Kniha je připravena pro mateřské školy, ale je využitelná i pro knihovny.

Malé děti se prostřednictvím příběhů seznamují s internetem a problematikou bezpečnosti. Pro lektory jsou připravené i metodické podklady. Vše je zcela bezplatně a bez nutnosti se někam registrovat nebo přihlašovat. Vše je dostupné a rozepsané zde.

 

Změny v hlášení o veřejném čtení [celý článek]

Národní knihovna uzavřela s platností od 1. 1. 2019 novou licenční smlouvu na veřejná čtení v knihovnách. Změna spočívá v tom, že se mění způsob úhrady za licenci, která až doposud byla hrazena jednou paušální částkou za rok. Nově byla nastavena platba za každé čtené dílo ve vztahu k celkové délce veřejného čtení. Úhradu plateb bude stejně jako doposud hradit Národní knihovna, tj. knihoven se změna nijak nedotkne.

 

Dokumenty ke stažení 2019

 

Dokumenty ke stažení 2018

 

Dokumenty ke stažení 2017

 

Co se událo v opavském regionu v roce 2016 [celý článek]

Na naší pomyslné mapě obsluhovaných knihoven si můžeme umístit další 2 vlaječky.

V lednu 2016 byla znovu otevřena knihovna v obci Dobroslavice.

16. března 2016 zástupci obce Děhylov slavnostně znovuotevřeli knihovnu v prostorách kulturního domu. Díky nadšení paní knihovnice Karly Vitáskové a podpory obce jsme získali v opavském regionu novou útulnou knihovnu.

Dokumenty ke stažení 2016

 

Dokumenty ke stažení 2015

 

Dokumenty ke stažení 2014

Statistiky 2014

 

Dokumenty ke stažení 2013
Na webu MSVK Ostrava www.svkos.cz jsou v části Služby pro knihovny – Dokumenty ke stažení vystaveny tyto prezentace:

* Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2013 – 2016 http://www.svkos.cz/data/soubory/koncepce-2013-2016-def.pdf

* prezentace přednášejících ze semináře S knihou nejsi nikdy sám, který se konal v Ostravě na Černé louce 17. 6. 2011 u příležitosti Letního knižního veletrhu. Najdete zde prezetace přednášejících, kteří dali svolení k vystavení své přednášky.

*prezentace ze semináře Současné trendy v českém knihovnictví – 14.3.2013, navíc je zde i prezentace Marketingové koncepce, kterou připravila dr. Foberová ze Slezské univerzity v Opavě. Prezentace si můžete stáhnout zde:

http://www.svkos.cz/data/soubory/koncepce_ostrava_2013.pdf
http://www.svkos.cz/data/soubory/koncepce-rozvoje-lea.pdf
http://www.svkos.cz/data/soubory/marketingova-koncepce-2013-2016-lf.pdf
http://www.svkos.cz/data/soubory/az_2013_brezen_ostrava.pdf

Na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/SemRegFce2013.htm& jsou vystaveny prezentace z říjnového semináře RF v Pardubicích (21.-22.10.2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Na webových stránkách MSVK Ostrava v sekci Regionální funkce byla vystavena Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v MSK za rok 2011.
   Naleznete ji na této adrese: http://www.svkos.cz

 

  • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala díky podpoře Nadace OKD dva tituly v podobě elektronických knih. První z nich je elektronická verze regionální publikace Slezské báje a pověsti národní od Karla Jaromíra Bukovanského (z roku 1877); druhou pak stručná příručka E-knihy aneb První pomoc pro začátečníky, kterou sepsaly přímo pracovnice knihovny. více na http://mistnikultura.cz

 

  • Vydavatelství http://www.digiBooks.cz připravilo pro knihovny speciální nabídku s kompletními díly některých českých klasiků v digitální podobě (formát Adobe PDF). Po zkušenostech z první edice (K. Čapek, B. Němcová) vychází vstříc potřebám knihoven tím, že dílo každého autora je na zvláštním CD. Obal je tzv. DVD krabička 14 mm, formátem připomínající knihu. Viz ilustrační foto níže.
   Většina uvedených knih je dnes již zcela rozebrána a v takové úplnosti a kvalitě nebude pravděpodobně již nikdy v knižní podobě dostupná. Tyto e-knihy jsou z hlediska „Autorského zákona“ volné, lze je půjčovat absenčně i presenčně (fungují ve všech čtečkách), nejsou však určeny k volnému zveřejňování na Internetu

 

 

  • Každá knihovna, která provozuje MVS, by měla mít přidělenou siglu. Lze o ni požádat p. Vítovou – lydia.vitova@nkp.cz . Ostatní knihovny siglu nemusí mít.

 

  • Nakladatelství Portál rozšířilo internetový obchod Portal http://obchod.portal.cz
   o novou aplikaci, která umožňuje veřejným knihovnam pohodlně nakupovat
   celou produkci nakladatelstvi Portál přímo od nakladatele a za výhodnějších podmínek než to bylo možno dosud.

 

  • Tabelační papír k výpůjčnímu protokolu (jehličkové tiskárny)
   Kontakt na dodavatele:
   OFFICE DEPOT s.r.o.
   Florianova 2461
   253 01 Hostivice
   tel. 800 154 322

 

  • Nabídka a kontakt na dodavatele fólie na knihy: dovolujeme si Vám nabídnout polypropylenovou transparentní folii na obalování knih za 56,-Kč bez DPH.
   V případě zájmu pošlete objednávku mailem.
   Vedoucí výroby – Kateřina Keprtová,mobil : 777 098 612
   Firma Pavel Kubát
   V Aleji 41
   403 17 Chabařovice
   IČ : 760 240 59
   DIČ : CZ 431 217 049

 

  • ČteSyRád (portál pro doporučování čtivých knih, http://www.ctesyrad.cz ) rozšiřuje pole působnosti – právě pro vás připravuje sekci Pro odborníky.
   V této sekci naleznete odborné informace o čtenářství, jako jsou bibliografie, čtenářské výzkumy, konference, informace o projektech a akcích na podporu čtenářství, zajímavé odkazy a další poznatky k dané problematice.

 

  • Antikvariáty – kontakty:
   Knižní koutek nabízí výběr více než z 12 000 titulů za velmi příznivé ceny.
   Kompletní nabídku knih naleznete na našich stránkách www.kniznikoutek.7x.cz
   v excelovských seznamech. Možnost zaslání knih poštou, při větším odběru knih sleva.
   Odkaz na vyhledávač antikvariátů, který může být pro hodně knihovníků velmi přínosný http://muj-antikvariat.cz

 

  • Rádi bychom vás upozornili na zajímavý projekt Slevkupectví http://www.slevkupectvi.cz který funguje od listopadu 2010 a zaměřuje se na slevy knih. Každý týden je zde jeden zajímavý titul za výhodnou cenu (slevy 30-50 %).

 

  • Nová adresa Technického ústředí knihoven – Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno. Sortiment Technického ústředí knihoven převzala firma Ceiba – knihovnický nábytek a pomůcky. Pokud jste brali sortiment z TUK, tak se podívejte na www.technickeustrediknihoven.cz

 

  • 10. VÝROČÍ JEDNOTNÉ INFORMAČNÍ BRÁNY (JIB)4. února 2012 oslavila Jednotná informační brána své první kulatiny. Před deseti lety patřily Národní knihovna ČR a Univerzita Karlova k prvním institucím na světě, které nasadily softwarové komponenty MetaLib a SFX tvořící dodnes páteř služeb JIB využívaných většinou českých knihoven.Během uplynulých deseti let prošla JIB vývojem v souvislosti s implementací mnoha nových verzí, rozvojem nabídky dostupných prohledatelných zdrojů a vznikem řady navazujících oborových bran. Výsledky experimentů posledních let
   s centrálním indexem a přímým přihlašováním uživatelů s využitím Shibboleth budou cenným základem pro přípravu centrálního front-endu připravovaného v rámci nové koncepce rozvoje českých knihoven. Od roku 2011 zastřešila JIB různé zdroje záznamů pro projekt ANL+ a zároveň umožnila jejich propojení s plnými texty, od roku 2012 poskytne pro projekt ANL+ též možnost stahování záznamů a obohacování metadat.Vývoj Jednotné informační brány v průběhu uplynulých deseti let si můžete prohlédnout v této fotogalerii http://info.jib.cz/obrazky/vyroci Důležité milníky naleznete zde :
   http://info.jib.cz/o-projektu/milniky-jednotne-informacni-brany Dovolujeme si vám rovněž připomenout nové číslo Informačního zpravodaje, v němž se dozvíte o aktuálních novinkách JIB (PDF)
   http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/zpravodaj-jib/zpravodaj_12.pdfBěhem uplynulých deseti let stala JIB nepostradatelným pomocníkem pro vaši každodenní práci. Jako drobný bonus je pro vás připravena zajímavá novinka týkající se mobilních aplikací pro elektronickou knihovnu ebrary
   http://info.jib.cz/news/ebrary-aplikace-pro-ipad-iphone-a-ipod-touch .

 

  • Knihovnický časopis Čtenář vychází i v elektronické podobě na adrese http://ctenar.svkkl.cz. Vstup do databáze je zaheslován, je možný pouze pro zaměstnance KPBO.

 

  • Interpretace nové verze normy, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen. Lze jej stáhnout nahttp://www.citace.com/dokumenty.php

 

 

Statistiky za rok 2011 ke stažení zde (dokument .pdf)

 

Akce pro knihovníky, které proběhly v roce 2011 [článek]

 

Akce pro knihovníky, které proběhly v roce 2010 [článek]

 

Akce pro knihovníky, které proběhly v roce 2009 [článek]

 

Statistiky za rok 2009

 

Akce pro knihovníky, které proběhly v roce 2008 [článek]

Statistika [článek]