Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Ocenění práce knihovnic z opavského regionu

První oceněná v roce 2022 byla paní Blanka Klouzalová. Ta se i přes svůj hendikep stala hnacím motorem nejenom kulturního dění v obci Závada. I když v obci působí jako dobrovolná knihovnice, její záběr činností dosahuje za hranice knihovny. Ať se jedná o neúnavný zájem o lokální historii, vytváření komunitního zázemí v knihovně či její kreativní koníčky, které se nebojí dále předávat dalším generacím.Není tedy div, že její přínos nejenom obcí nebyl opomenut. Poté, co byla „její“ knihovna nominována do krajského kola soutěže Knihovna roku, ona sama se dočkala pocty a byla nominována do soutěže Knihovnická K2. Knihovnická K2 je soutěž s osmiletou tradicí, kdy se každý sudý rok volí nejlepší knihovník a každý lichý rok nejlepší knihovna Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení se konalo 5. října v městě Bruntál a samotný ceremoniál probíhal v prostorech sala terreny v zahradě místního zámku. Že šlo o prestižní soutěž, podtrhovalo to, že ceny předával náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová. V konečném pořadí se paní Blanka umístila na úžasném 3. místě za „utváření knihovny jako komunitního centra, oživení spolkového života a udržování historického povědomí v obci Závada“. Pro úplnost na 2. místě se umístila Barbora Škrbelová (za obnovení knihovny v Jiříkově) a na 1. místě Marie Zemanová (za udržování povědomí o lokální historii a nářečí regionu).

Ocenění ze SKIP10 pro Vítkov

Ve středu 30. listopadu se v rámci Dne knihovníků SKIP10 udělovaly ceny pro knihovníky roku 2022. Za Moravskoslezský kraj ji získala naše kolegyně z Městské knihovny Vítkov paní Martina Šostá.

Pracuje v Městské knihovně ve Vítkově, což je velmi specifické město v okrese Opava s velkými sociálními problémy. Martina Šostá pracuje celý život ve službách, je příkladem knihovnice, která důsledně zavádí nové formy práce se čtenářem ještě dříve, než se stanou republikovými projekty.

Ve Vítkově založila dětský klub Klubík, ve kterém se zaměřuje na společné aktivity rodičů a dětí, ještě dříve než se rozšířila myšlenka Bookstartu. Ve svých aktivitách se nedala omezovat nepříznivými prostorovými podmínkami, ale přivedla i do nevyhovujících prostor knihovny aktivity pro nejmenší. Z členů Klubíku vyrůstají noví čtenáři knihovny.
Její činorodost přispěla k tomu, že se knihovna dostala do širšího povědomí obyvatel Vítkova a zřizovatele a zcela jistě přispěla k tomu, že knihovna ve Vítkově prošla rozsáhlou rekonstrukcí včetně venkovních prostor, kde se mohou odehrávat i venkovní aktivity.

Jakmile byla rekonstruovaná knihovna, Martina opět začala s aktivitami pro nejmenší a vytvořila tam výborně spolupracující komunitu mladých maminek, babiček, dědečků i tatínků!!! Což je ve velmi specifickém Vítkově záslužný čin. Nevěnuje se pouze dětem, ale aktivně pořádá akce – výstavy a přednášky pro veřejnost.