Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Zvuková knihovna

Toto speciální oddělení bylo uvedeno do provozu 6.12.1999 a slouží výhradně slabozrakým a nevidomým spoluobčanům. Budova, ve které se zvuková knihovna nachází je jako jedna z mála vybavena navigačním systémem pro nevidomé a je bezbariérová.

Pro zvukovou knihovnu platí výpůjční řád zvukové knihovny, který je součástí výpůjčního řádu KPBO. Výpůjční služby jsou poskytovány formou osobní výpůjčky nebo zásilkovou službou – a to zdarma. Podmínkou pro půjčování dokumentů je vyplnění přihlášky a předložení potvrzení od Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých či potvrzení od očního lékaře o závažné zrakové vadě.

V knihovně pak mohou uživatelé navštěvovat zdarma internet, v případě nevidomých je k dispozici program WIN-TALKER k předčítání textu. Dále je zde nainstalována počítačová LUPA a program BIZON.

Uživatelům vycházíme vstříc i tím, že jim potřebný text převedeme do Braillova písma a vytiskneme na tiskárně Braillova písma EVEREST.

Souhrn užitečných dokumentů:

seznam nových zvukových knih
seznam knih v braillovu písmu
seznam zvukových knih ve formátu MP3
seznam zvukových knih
výpisy z výpůjčního řádu zvukové knihovny
potvrzení pro zrakově postižené
Článek ze semináře „Víme o sobe?“ – zdroj ikaros.cz

Souhrn užitečných odkazů:

www.brailcom.eu – pomoc nevidomým a slabozrakým v oblasti zpřístupnění informačních technologií
www.brailshop.eu – Nabídka produktů pro zdrakově znevýhodněné občany
Čtenářský deník (Český rozhlas) – zde si můžete stáhnout povinnou četbu na mp3
www.lorm.cz – společnost pro hluchoslepé
www.charitaopava.cz – charita Opava
www.kafira.cz – pomoc občanům se zrakovým postižením
www.sons.cz – pomoc občanům se zrakovým postižením
www.ktn.cz – knihovna a tiskárna pro nevidomé
www.infoposel.cz – informační systém pro zdravotně postižené
www.ticho.cz – informační server především pro sluchově postižené
www.helpnet.cz – informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením
www.braillnet.cz – informační servis pro zrakově postižené
www.tyflocentrum.cz – pomoc občanům se zrakovým postižením
www.tyfloservis.cz – pomoc občanům se zrakovým postižením
www.naposlech.cz – webový magazín o audioknihách a dění kolem nich