Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Nová veřejná knihovna v okrese Opava

Otevření knihovny v Dobroslavicích.
Od 8. ledna 2016 je v Dobroslavicích zahájen provoz veřejné knihovny, která je umístěna v jedné z kanceláří v kapli a otevřena každý pátek od 15:00 do 18:00 hodin. V obsluze čtenářů se zde bez nároku na mzdu střídají tři ochotní dobrovolníci, a to paní Alena Ridlová, Božena Kusýnová a Bohumila Kijová.

Knihovní fond obsahuje výhradně nově zakoupené knižní tituly a k datu otevření čítá 462 titulů, z nichž 87 tvoří beletrie pro děti, ostatní jsou naučné i beletristické knihy pro dospělé čtenáře. Soupis konkrétních titulů je k dispozici na webu obce. Zřizovatelem veřejné knihovny v Dobroslavicích bude obec, registrována je oficiálně u Ministerstva kultury České republiky.
Pravidelný dovoz nových knížek do obce a také jejich zpracování, obalení, včetně veškeré metodiky i tiskopisů zajišťuje pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě. Děje se tak díky zapojení obce do celostátního grantového programu podporovaného Moravskoslezským krajem, který tyto tzv. regionální funkce knihoven zajišťuje.

V nabídce služeb knihovny je také veřejný a bezplatný přístup k internetu, který v obci dosud chybí.
Cílem této aktivity je jednak vyzkoušet, zda a jaký je v obci zájem o půjčování nových knih ze strany občanů, čímž chci navázat na existenci veřejné knihovny v obci před rokem 1989, která fungovala dobře a byla otevřena rovněž v pátky. Nyní jde o model, který funguje na principu kombinace dobrovolnictví a grantových prostředků, a je tudíž minimálně zatěžující pro obecní rozpočet. Druhotně jde o poskytnutí sice nevelkého, ale přesto komunitního prostoru pro občany, který má svůj potenciál, jenž lze dále rozvíjet. Zatím ve spolupráci s místním Klubem seniorů, výhledově i skrze další zájmové či jiné skupiny.

Irena Šťastná, koordinátor

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook