Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Nejlepší čtenářská třída Knihovny Petra Bezruče v Opavě

SKIP spolu s organizací s názvem: Celé Česko čte dětem, letos vyhlásili další ročník soutěže Čtenář roku- čtenářská třída. Od ledna do konce února se mohly třídy ZŠ přihlásit a plnit jednotlivé úkoly. Během měsíce března pak bude vyhlášen vítěz.

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, která se k této soutěži připojila, pozvala ve čtvrtek 17.3. 2016 do velkého sálu knihovny třídy ZŠ Havlíčkové, ZŠ Dostojevského, ZŠ T. G. Masaryka a ZV a PŠ Opava. Žáci spolu se svými třídními učitelkami jsou pravidelnými čtenáři.

Slavnostní vyhlášení bylo spojeno s vystoupením pražského spisovatele, učitele a hipíka Marka Šolmese Srazila. Autor knížek s názvem: Pohádky do postýlky před svým povídáním předal věcné ceny vítězné třídě paní učitelky Rozárky Tesárkové ze ZV a PŠ Opava.  Spolu se svými dětmi pravidelně navštěvuje knihovnu nejen v rámci besed, ale i na měsíční výměny knih, dopolední projekty a spolupodílí se na pořádání Noci s Andersenem se žáky ZV a PŠ Opava. Zábavné dopoledne plné písniček, čtení úryvku z knih a kreslení bylo odměnou pro všechny.

Proběhlo za podpory SKIPu.

 

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook