Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Vyhodnocení nejlepších knihovníků MS kraje

V pátek 7. října na závěr Týdne knihoven proběhlo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje vyhodnocení nejlepších knihovníků MS kraje tzv. Knihovnícká K2.  Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovna se každoročně oceňuje práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny  je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí. Ocenění je udělováno ve dvou variantách – Knihovna Moravskoslezského kraje (lichý rok) a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje (sudý rok). Součástí ocenění je finanční odměna.

V letošním roce na pomyslném stříbrném stupínku skončila knihovnice Anna Ricková z opavského okresu. Paní Ricková se stará od roku 1996 o čtyři obecní knihovny v Hati, Píšti, Darkovicích a ve Vřesině u Hlučína. Po rozpadu okresní knihovny dokázala s podporou vedení těchto 4 obcí vybudovat funkční systém malých plně automatizovaných, navzájem kooperujících knihoven. Na automatizaci a technické vybavení i internetizaci knihoven využila dotačních titulů VISK3. Sama zajišťuje půjčování ve všech těchto obecních knihovnách, včetně zpracování knihovního fondu! Čtenářům poskytuje služby na úrovni profesionální knihovny, včetně meziknihovní výpůjční služby, webových služeb i půjčování zvukových dokumentů. V rámci svých časových možností se stará také o aktivity podporující dětské čtenářství. Za jejího vedení došlo také ke zlepšení podmínek půjčování knih v obci Píšť a Vřesině, kde se knihovna přestěhovala do nových rekonstruovaných prostor. Z regionálních dotací aktivně využívá nabízené cirkulační soubory, aktivně je propaguje, pro své čtenáře neváhá získávat soubory knih navíc dle jejich čtenářského zájmu. V každé knihovně nabízí čtenářům také pestrou škálu časopisů, nebo využívá doplňkových služeb opavské knihovny (půjčování e-knih nebo zvukových knih). Anna Ricková je milá, přátelská, ochotná a ke čtenářům velmi vstřícná, ve svých knihovnách mimořádně oblíbená čtenářskou obcí. Blahopřeji Vaší knihovnici a věřím, že i vy oceníte, vše co pro Vaši obecní knihovnu a čtenáře Vaší obce  paní Ricková dělá.

odkaz na oficiální zprávu z Krajského úřadu http://www.msk.cz/cz/verejnost/oceneni-za-svou-praci-prevzaly-nejlepsi-knihovnice-regionu-80819/

dsc04750 dsc04736 dsc04759

 

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook