Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Slezské písně v proměnách času

Středa 22. 2. 2017 v 10:00 hodin, Knihovna Petra Bezruče v Opavě.

Přednáška literárních vědců, kteří seznámí odbornou veřejnost s projektem Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Po bezmála padesáti letech se čtenářům dostává do rukou nově pořízené čtenářské i vědecké kri­tické vydání sbírky Slezské písně Petra Bezruče. Nový svazek Kri­tické hybridní edice přináší v kniž­ním čtenářském vydání nově re­vidovaný text jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní. Součástí edice je i shrnutí životních osudů a vydavatelské historie Slezských písní, přináše­jící množství dokumentárního ob­razového materiálu.

O proměnách kompozice sbírky, která v prvním knižním vydání obsahovala méně než tři desítky básní a ve své konečné podobě se rozrostla takřka trojnásobně, bude přednášet

Mgr. Michal Kosák, Ph.D.  a Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D. Součástí přednášky bude představení i dalších internetových zdrojů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Slezské písně v proměnách času

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook