Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Knihovna Petra Bezruče se stala národní kulturní památkou

Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě  – sídlo Knihovny Petra Bezruče v Opavě se stalo národní kulturní památkou.

Na dnešním zasedání vláda schválila návrh MK ČR na prohlášení 15 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památku.

Do souboru kulturních památek, které by měly být tímto návrhem nařízení vlády prohlášeny za národní kulturní památky, vybralo Ministerstvo kultury 8 staveb občanské vybavenosti z 1. poloviny 20. století, které dokumentují slohovou pluralitu architektonické tvorby tohoto období. Všechny jsou vynikajícími díly našich předních architektů. Mezi těmito objekty se ocitla i budova Společenský dům – Obchodní a hospodářská komora, současné sídlo knihovny. Vše o budově knihovny se dozvíte zde: Historie objektu a jeho řemeslná výzdoba.

V současné době má ČR přes 300 národních kulturních památek. Nejpočetnější skupinu tvoří nemovitosti – dřívější šlechtická sídla a církevní stavby, postupně jsou prohlašovány také objekty lidové architektury i unikátní technické památky.

„Dlouhodobou snahou Ministerstva kultury je zařadit do souboru národních kulturních památek nejvýznamnější představitele všech typů a skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu o širokém spektru našeho impozantního kulturního dědictví. Doplňováním souboru národních kulturních památek tak získáváme ucelený přehled o významu našeho kulturního dědictví nejen u nás, ale i v evropských souvislostech,“ upřesnil význam exkluzivní kategorie ministr kultury Daniel Herman.

Kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury, národní kulturní památky prohlašuje vláda.

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook