Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Obnova slezských center I. – Opava

18. 12. – 12. 1. 2018, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, přízemí knihovny, v provozní době knihovny.

Česko-polský projekt architektonických návrhů.

Město Opava zorganizovalo workshop „Nápady pro Opavu“ (10/2015), a to za odborné pomoci katedry architektury, fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Využilo potenciál uvedené vysoké školy k nástinu možných řešení problémů města v oblasti krajinotvorby, urbanismu a architektury.

Předmětem projektu bylo vymezení a vyjasnění vztahu města s řekou a železnicí, centra a okrajových městských částí. Polský partner se podílel na řešení uvedených problémů.

Cílem projektu bylo zahájit a prohloubit spolupráci mezi městem Opava a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową v Ratiboři na poli architektury za výrazné odborné podpory katedry architektury fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Byl využit potenciál obou akademických pracovišť pro zmapování území řešených na území města Opavy, byla provedeny analýzy jejich problémů, nastíněny možnosti rozvoje infrastruktury, hospodářství, turistiky a potřebnosti ochrany a zachování přírodních i kulturních hodnot, tak aby výsledky mohly být použity Statutárním městem Opava pro vytýčení dalších směrů rozvoje města. Příklady dobré praxe a výstupy projektu jsou nyní představeny veřejnosti tak, aby mohly být použity v budoucnu a zároveň, aby se tento projekt stal inspirací pro ostatní města a obce v česko-polské příhraniční oblasti, která se potýkají s obdobnými problémy.

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook