Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Dánská válka, Opava a zapomenutí portugalští židé

Autorské čtení a beseda s vrchním zemským rabínem Karolem Sidonem.

Středa 21. 3. 2018 v 18:00 hodin, sál Knihovny Petra Bezruče, VSTUP VOLNÝ.

Karol Sidon, hebrejským jménem Efraim ben Alexander, je vrchní zemský rabín a bývalý pražský rabín, dramatik, spisovatel, scenárista, náboženský myslitel, bývalý chartista a disident židovského původu.Vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Krátce pracoval v Českém rozhlase, byl dramaturgem Krátkého filmu ve studiu Jiřího Trnky, byl redaktorem Literárních listů a Listů. Do roku 1970 publikoval autobiograficky laděné knihy, které se staly kultovní pro tehdejší mladou generaci, Sen o mém otci a Sen o mně a scenáristicky spolupracoval s režisérem Jurajem Jakubiskem. Od roku 1970 pracoval jako ineditní autor manuálně a jako prodavač tisku, po podpisu Charty 77 byl propuštěn a následně byl zaměstnán jako topič. V roce 1983 byl nucen pod nátlakem StB emigrovat do Německa, kde v Heidelbergu studoval judaistiku, rabínská studia dokončil v Izraeli. Po sametové revoluci se rabimu Sidonovi podařilo v Praze obnovit židovskou ortodoxní komunitu. Na pomoc si zval mnoho mladých rabínských rodin z Izraele, aby v nich měli hlavně mladí lidé vzor. Ve své funkci se zasadil o založení Lauderových škol (po více než půl století byla otevřena v roce 1997 židovská základní škola, kterou pojmenoval Gur Arje a gymnázium Or Chadaš), stavbu mikve, zřízení Midraši Tiferet Uzi, Bejt Dinu či košer obchodu a certifikátu.

V celém svém díle medituje nad podstatou lidské existence a identity, snaží se pochopit člověka v jeho zranitelnosti, samotě a pomíjivosti, v jeho metafyzických pochybách (Evangelium podle Josefa Flavia, Boží osten, Brány Mrazu a další).

Roku 2012 vydalo nakladatelství Federace židovských obcí v České republice Sefer s. r. o. jeho překlad Tóry pod názvem Pět knih Mojžíšových, čímž se zasloužil o intelektuální obnovu českého židovstva. Překlad je zajímavý hned z několika hledisek. Je to teprve druhý židovský překlad do češtiny, je dvojjazyčný (pravá strana hebrejsky, levá česky), vyvázán po pravé straně (jak je zvykem u hebrejských knih) a je přeložený více méně doslovně. To může zejména u jmen působit neznalým čtenářům potíže, zase na druhou stranu je to velmi výhodné pro ty, kteří neumí hebrejsky, ale chtějí znát výslovnost daných jmen a pojmů (např. Abraham je přeložen jako Avraham, Izák jako Jicchak, či Rebeka jako Rivka).

 Karol Sidon přečte na úvod svého vystoupení kapitolu ze začátku rozepsaného románu „Glückstadt, šťastné město“. Roku 1625, v době, kdy Dánsko zvažuje vstup do evropské války na protihabsburské straně, přijíždí do Prahy emisar portugalských Židů, usazených od počátku století v Hamburku a nově i v dánském Glückstadtu, aby s knížetem Karlem von Lichtenstein dohodl podmínky pro založení obce „Hebrejských Portugalců“ v jeho opavsko-krnovském knížectví. Paradoxní na tom je, že kníže, místodržící habsburského císaře v Českém království, s nímž se don Alvaro de Nis sejde až ve Vídni, smlouvu podepsal, přestože mu sotva mohly uniknout dánské plány na dobytí Slezska a spojení armády Ernesta von Mansfeld se sedmihradským knížetem Bethlenem Gáborem s cílem obležení a obsazení Vídně. Otázku, zda s Mansfeldovým vojskem přitáhli do Opavy a Krnova také Židé z Glückstadtu a skutečně tam obec založili, zodpovídá autor kladně, přestože se dánské vojsko uchytilo ve Slezsku jenom na několik měsíců a po obci Hebreo-Portugalců zbyla jen výše uvedená smlouva. Při nerealizovaném pokusu o spojení s uherským vojskem se Mansfeldova armáda fakticky rozpadla na území dnešního západního Slovenska a autorova pozornost se pak už obrací k osudům Židů, kteří ji doprovázeli a přežili na Slovensku a na Moravě velkou mocenskou hru. Ve druhé části vystoupení seznámí pak opavské posluchače se zněním židovské dohody s opavským knížetem, uveřejněné v předválečné Ročence židů v ČSR a zodpoví položené otázky.   

Sdílejte s námi ...
Share on Facebook
Facebook

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *