Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

S knihou do života – Bookstart

Nově narozená opavská miminka se již v dubnu setkají se svou první knihou do života při vítání občánků. Knihovna Petra Bezruče se stejně jako dalších 160 knihoven  v České republice zapojila do projektu Bookstart – S knihou do života. Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození. Novorozenci a jejich rodiče obdrží balíček s dětským leporelem, knihou pro rodiče i nabídkou aktivit Knihovny Petra Bezruče. Cílem projektu je přivést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Knihovna chce nabídnout rodičům pomoc nejen metodickou radou, ale i prakticky v rámci svých pořadů v Klubu maminek, nabídnout jim podpůrné aktivity i prostor pro setkávání s ostatními rodiči. Více informací najdete na stránkách knihovny, pobočka Kateřinky http://kpbo.cz/klub-maminek-a-projekt-bookstart/.

Klub maminek se zaměřuje právě na věkovou kategorii 0-3 roky a kromě her, soutěží a zábavy také nabízí knihy, které jsou vhodné pro tuto věkovou kategorii. Rodiče, kteří nemohou klub navštěvovat, si mohou stáhnout seznam četby pro děti z webu knihovny. Rodičům i prarodičům nabízíme možnost orientovat se v nabídce  kvalitní literatury pro děti. Naším cílem je vytvořit novou čtenářskou komunitu, která bude s naší knihovnou spojena takřka od kolébky.

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook