Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Vzácná příroda Jeseníků

Ve středu 17. dubna přijala pozvání do Knihovny Petra Bezruče v Opavě paní Kateřina Kočí. Ta si připravila čtyři besedy pro 6. až 7. třídy ZŠ  na téma: Vzácná příroda Jeseníků. V úvodu žákům vysvětlila pojem chráněná krajinná oblast. Poté spolu s prezentací představila Opavě nejblíže se nacházející CHKO Jeseníky. Oblastí byly vyhlášeny v roce 1969 a svou rozlohou přes 740 km čtverečních patří mezi nejrozsáhlejší v České republice.  Přednášející dětem ukázala a vysvětlila na fotografiích, jak vypadá a co je typické pro hlavní hřeben, horní hranice lesa, pralesy smrkové, bučiny a rašeliniště.

Dozvěděli jsme se, že se zde nacházejí endemity (rostliny, které rostou v celém světě pouze na jednom místě).  Patří mezi ně např. zvonek jesenický. Dále glaciální relikty (pozůstatky rostlin z doby ledové) jako vrba laponská. Z významných živočichů jmenovala sokola stěhovavého, myšivku horskou, okáče sudetského nebo tesaříka čtyřpasého.

Beseda proběhla ve spolupráci s Odborem školství Magistrátu města Opavy.    

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook