Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Březen měsíc čtenářů

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen měsíc čtenářů. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat  směrem k veřejnosti i zřizovatelům.

K této aktivitě se přidává i Knihovna Petra Bezruče v Opavě, která se od března bude starat o sběrný kontejner knih Beru(ž)ky. Instalace kontejneru proběhne 1. března a ihned začne sloužit svému účelu.

Velkoobjemový kontejner na neupotřebitelné knihy a CD nebo DVD byl zafinancován z Operačního programu Životní prostředí,  ve kterém byla úspěšná žádost statutárního města Opavy.  Do kontejneru, který bude výrazně graficky odlišný od stávajících knihovních biblioboxů, budou moci občané vkládat přebytečné knihy, například z pozůstalostí, a také použitá CD a DVD. Box bude umístěn poblíž parkoviště v těsném sousedství Knihovny Petra Bezruče. Knihovna bude obsah kontejneru třídit, část dokumentů použije pro svou potřebu, ale většinu použije na redistribuci do sdílené knihobudky v parku pod Ptačím vrchem nebo jej nabídne neziskovým organizacím ve městě.

 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě umožňuje svým registrovaným čtenářům  v digitalizované podobě zpřístupnit na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR Díla nedostupná na trhu (DNNT).

DNNT zahrnují plné texty dokumentů (knihy, časopisy, noviny atd.) vydaných na území České republiky. Jedná se o dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora), které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu. Kromě toho databáze Národní digitální knihovny (NDK) obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné).

Díky databázi NDK-DNNT mají všichni registrovaní uživatelé opavské knihovny unikátní možnost přístupu k těmto dílům a mohou je využívat prostřednictvím vzdáleného přístupu on-line přímo ze svého domácího počítače. K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů(knihy, časopisy, noviny apod.) vydaných na území České republiky do roku 2000. S určitým časovým odstupem jsou do databáze NDK-DNNT zařazovány i vybrané dokumenty vydané po roce 2000 (u periodik do roku 2010).
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V databázi NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”.
  • databáze NDK-DNNT v současnosti (leden 2021) nabízí v režimu DNNT téměř70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 37 tisíc dokumentů.

Od února dochází k výraznému rozšíření služeb NDK-DNNT, která umožňuje přístup k plným textům českých knih vydaných do roku 2000, které již nelze obstarat. Obdobně budou k dispozici digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010. Celkem bude zpřístupněno cca 150 000 svazků knih a časopisů.

Pro nejmenší děti budou v březnu přístupná videa loutkových pohádek, na kterých se autorsky podílí  knihovnice z Kateřinek. Dospělé oddělení připraví v druhé polovině března kvíz o zajímavostech z naší knihovnické práce.

I když zatím netušíme, jaký bude provoz knihovny v březnu, budeme se Vám snažit zpříjemnit předjaří knižními tipy nejen na e-knihy a doufat, že zůstaneme stále otevřeni. Naši registrovaní čtenáři si mohou stáhnout 4 knihy z Palmknihy/e-reading a 2 knihy z portálu Flexi books (nakladatelství Fraus).

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook