Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Vzpomínka na Zdeňka Dočkala

Včera v odpoledních hodinách zemřel v kruhu své rodiny pan Zdeněk Dočkal, bývalý ředitel Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě. Ve funkci ředitele zde působil od roku 1972 do roku 1986.

Za jeho éry knihovna, díky jeho osobní angažovanosti, navázala legendární spolupráci s nakladatelstvím dětské knihy Albatros v Praze. V roce 1977, kdy oslavila OKPB 100. výročí vzniku českého veřejného knihovnictví v Opavě, byl zahájen 1. ročník ankety “ O paví pero“ a s ním také započala úzká spolupráce s nakladatelstvím Albatros. V této anketě dávali žáci opavských škol své hlasy předním spisovatelům a ilustrátorům dětských knih. Vítězní autoři jednotlivých ročníků navštěvovali okresní knihovnu v době konání festivalu Bezručova Opava, na opavských školách besedovali s dětmi, zahajovali své výstavy apod. Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros byly organizovány setkání Klubu mladých čtenářů doprovázené kulturními programy předních umělců. Z ilustrátorů a spisovatelů knih pro děti, kteří Opavu nejednou navštívili, si připomeňme například výtvarníky Cyrila Boudu, Radka Pilaře, Helenu Zmatlíkovou, Olgu Čechovou nebo Adolfa Borna. Ze spisovatelů to byli Stanislav Rudolf, Ota Hofmann, Markéta Zinnerová, Bohumil Říha a další. Spisovatelé a výtvarníci do Opavy rádi jezdili, neboť je zde vítal příjemný kolektiv pracovníků, dychtiví čtenáři i noblesní pan ředitel.

Na přelomu 70. a 80. let byly položeny základy centralizovaného systému knihoven v okrese Opava. Opavská knihovna tak začala pod vedením Zdeňka Dočkala plnit nadlokální funkci pro ostatní knihovny v okrese Opava. Za každou činností i úspěchy organizace stojí konkrétní lidé. Je jasné, že dosažené úspěchy nejsou prací jednoho člověka. Avšak Zdeněk Dočkal byl bezesporu hnacím motorem a stmelujícím prvkem všech kulturně výchovných i odborných aktivit v 80. letech v naší knihovně. Udělal nezapomenutelný kus práce, na který naše knihovna úspěšně navázala. Děkujeme a nezapomeneme na Vás.

Za kolektiv pracovníků Knihovny Petra Bezruče v Opavě
Mgr. Zuzana Bornová

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook