Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

ZÁHADNÉ POUTO

13. 9. – 31. 10. 2022, Knihovna Petra Bezruče, vestibul knihovny, během provozní doby knihovny, VSTUP VOLNÝ.  Akce v rámci 65. ročníku festivalu Bezručova Opava.

Vernisáž výstavy a beseda s autorem se koná 13. 9. 2022 od 17:00 hodin.

Výstava festivalu Bezručova Opava, která dokumentuje minulost, současnost a budoucnost výjimečných vztahů českého a židovského národa. O tom, že oba národy mají k sobě velmi blízko, spojují je společné dějiny, ve kterých si byly vzájemnou inspirací. O tom všem je právě tato výstava.  Její autor, diplomat a hebraista, zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák o této blízkosti říká: „Oba početně malé národy mají podobný smysl pro humor, úctu ke vzdělání, schopnost číst mezi řádky a vzájemnou sympatii. Každý starý kámen v Čechách a na Moravě by mohl vyprávět česky, německy i hebrejsky. Setkání těchto tří kultur vyvolalo ohromné intelektuální vzedmutí, jež je dodnes inspirací.“

Vernisáž výstavy doprovodí koncert dětského pěveckého sboru Domino a přednáška autora výstavy Roberta Řeháka, která se odehraje po slavnostním zahájení výstavy.

Sdílejte s námi ...
Share on facebook
Facebook