Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Exkurze nové knihovny v Háji ve Slezsku

Druhou podzimní akcí pro pracovníky profesionálních knihoven Opavska pak byla exkurze v další nové knihovně, v Háji ve Slezsku. Knihovna s informačním centrem se přestěhovala do úplně nových prostor Dohnálkovy vily.

Exkurze byla doplněna prezentací o historii knihovny, jejích akcích i o historii a rekonstrukci vily.

Na exkurzi navazoval výtvarný workshop, kdy měli přihlášení účastníci možnost v LŠU Háj ve Slezsku pod vedením Aleny Zupkové  se seznámit s různými  výtvarnými technikami  – jednoduchý akvarel,  kresba párátky, malba netradičními nástroji, apod., které mohou uplatnit při práci s dětmi ve svých knihovnách.