Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Historie pobočky Kateřinky

Pobočka Knihovny P. Bezruče v Opavě-Kateřinkách je součást vybavenosti rozsáhlého sídliště. Původně byla knihovna umístěna na ul. Lidových milicí, dnes Ratibořská. Služby čtenářům zajišťuje od roku 1972.

Růst sídliště zvyšoval nároky na kapacitu knihovny a její prostory byly malé a nevyhovující. Při výstavbě další části sídliště Kateřinky-západ, jehož součástí bylo i obchodní centrum Katka, získala knihovna novou možnost umístění právě v tomto objektu. Tam se v dubnu 1988 pobočka přestěhovala. V 1. patře obchodního centra Katka byla zřízena půjčovna knih a časopisů a ve 2. patře hudební oddělení s velkým sálem, později i videopůjčovna.

Naše zařízení poskytovalo služby nejen obyvatelům sídliště, ale svým moderním interiérem, výhodnou polohou i dobrými službami se prosadila mezi ostatními obyvateli města Opavy a jejího nejbližšího okolí. Špatné ekonomické podmínky a změna majitele budovy nás přinutily se v roce 1998 opět stěhovat. Krásné a plně vyhovující prostory jsme tedy opustili.

 

Přesunuli jsme se do objektu MŠ Šrámkova 6, kde jsme vydrželi téměř 10 let, knihovna zde byla rozdělena na dětské a dospělé oddělení, součástí dospělého oddělení bylo i oddělení hudební, to se na konci roku 2006 přemístilo do prostor hlavní budovy Knihovny Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27 a stalo se tak součástí mediatéky. Na jaře roku 2008 začaly úvahy o přestěhování pobočky z důvodů rozšíření Mateřské školy Šrámkova. Nastalo hledání prostor pro knihovnu…

 

V létě 2008 se knihovna v Kateřinkách přestěhovala, posunula se o několik stovek metrů do objektu ZŠ Šrámkova 4.

Byla uzavřena téměř měsíc, aby 18.8.2008 v 8 hodin znovu otevřela svým čtenářům brány. V rozdělení knihovny došlo k menším změnám, již není rozdělená na dvě patra. V nových prostorech je oddělení dospělé i dětské v jednom komplexu.