Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Klub maminek a projekt Bookstart

Knihovna Patera Bezruče v Opavě věnuje velkou pozornost kulturně výchovné činnosti všech věkových kategorií dětí a mládeže.
Od roku 2007 funguje na pobočce v Kateřinkách Klub maminek, který se zaměřuje na nejmladší kategorii čtenářů, dětem do pěti let. Do Klubu jsou zvány maminky na rodičovské dovolené, kterým nabízí tvůrčí využití volného času se svými dětmi (krátká loutková představení, čtení, výtvarné dílničky, pohybové úkoly, procvičování jemné motoriky a logického myšlení).

Setkávání probíhají jednu středu v měsíc, přesné datum a téma je
vyvěšeno na oficiálních stránkách knihovny, Facebooku knihovny a v Hlásce.
Při nahlášení kontaktů (mobilní telefon, email) jsou pozvánky zasílány
elektronicky.
Akce je určena pro všechny bez ohledu na to, zda jsou registrovanými
čtenáři či nikoli. Vstup na akci je bezplatný.

Pokud Vás akce zaujala a chtěla byste se jí zúčastnit kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu katerinky@okpb.cz nebo telefonicky na čísle 553281702, 721884130 popřípadě osobně na jakémkoli pracovišti  Knihovny Petra Bezruče.

 

S knížkou do života – projekt Bookstart

Knihovna Petra Bezruče se stejně jako dalších 160 knihoven  v České republice zapojila do projektu Bookstart – S knihou do života. Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození. Novorozenci a jejich rodiče obdrží balíček s dětským leporelem, knihou pro rodiče i nabídkou aktivit Knihovny Petra Bezruče. Cílem projektu je přivést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Knihovna chce nabídnout rodičům pomoc nejen metodickou radou, ale i prakticky v rámci svých pořadů v Klubu maminek, nabídnout jim podpůrné aktivity i prostor pro setkávání s ostatními rodiči.