Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Knižní dary z nakladatelství PERPLEX

V části Knižní dary bychom rádi poděkovali spisovatelům, básníkům nebo dárcům, kteří věnují do naší knihovny své knihy. Knihovna disponuje omezenými finančními prostředky, proto děkujeme všem dárcům za podporu. Těchto stránek chceme využít nejen jako malého poděkování, i jako možnosti k propagaci jejich tvorby.

Radek Fridrich – Řeč mrtvejch ; Erzherz ; Nebožky

První souborné vydání tří tematicky souvisejících básnických sbírek, vytvořených autorem v letech 2001 až 2011. Původně samostatně vydané, ale úzce propojené (a dnes již beznadějně nedostupné) knihy jsou zasazeny do českých Sudet – prostředí, které bylo tradičně formováno německou kulturou a mentalitou a jež bylo po válce připraveno o své původní obyvatelstvo i několikasetletou kulturní paměť.

Životní osudy Fridrichových česko-německých postav ovšem nepředstavují a nechtějí vzývat nějaký dobový lokální svéráz: jsou univerzálními lidskými příběhy. I proto je jejich nové vydání více než jen osobním uměleckým příspěvkem do diskuse o osudu obyvatel našeho pohraničí.

Nezávislému nakladatelství Perplex děkujeme za dvě knižní publikace darované v březnu 2022.

Vít Slíva – Vzkřísit to vše

Básník Vít Slíva si v letech 1977-2088 vedl soukromý deník Dnění. Soubor obsahuje poetické záznamy všedního dne i příležitostné básně. Slívův osobní deník byl netrpělivě očekáván, protože autor z něj nic, až na drobné výjimky, neuveřejnil. Více informací zde: http://www.perplex.cz/knihy-vzkrisit-to-vse.html.

Teodor Kravál – Řez rybou

Básník a performer se i ve své třetí básnické sbírce vrací do Mrtvého kraje, jak nazývá Karlovarský kraj. Žije v Krušných horách, živí se jako pedagog, performer a redaktor stránky @mrtvykraj. Více o básnické sbírce najdete na stránkách nakladatelství Perplex http://www.perplex.cz/knihy-rez-rybou.html

 

V únoru 2021 obdržela Knihovna Petra Bezruče dary z opavského nakladatelství Perplex, za které tímto děkujeme.

Byla mezi nimi třetí básnická sbírka Olgy Stehlíkové Vykřičník jako stožár. Také sbírka opavského rodáka, básníka, překladatele, cestovatele a vysokoškolského pedagoga Ostravské univerzity Miroslava Černého Silou psů.

Mezi dary se objevily i básně v próze Ivany Kašpárkové ze sbírky Numeri, neobvykle inspirované numerologickými příručkami.Další z darovaných knih je z dílny Kateřiny Kováčové, rodačky z Příbrami. Její Sem cejtila les čítá 46 textů, tvořících volnou básnickou skladbu.

Ve fondu knihovny můžete díky tomuto daru nově nalézt knihu Reverb, jejímž autorem je Opavák Radek Glabazňa. Sbírka je tematicky sevřeným souborem textů zaznamenávajících novodobé posuny ve vnímání a fungování rodiny. Posledním únorovým darem je sbírka Daniela Hradeckého s názvem Přibližování dřeva. Kniha získala nominaci na cenu Magnesia Litera 2020 v kategorii poezie.

Viktor Špaček – Nejasný rozměr

Autor se ve svých verších zaměřuje na mezilidské vztahy. Díky svým pozorovacím schopnostem a současně nadhledu se jeho básnická sbírka vymyká běžné poezii a činí jeho autorskou výpověď aktuální a naléhavou.

Více informací o sbírce básní a autorovi naleznete na stránkách nakladatelství Perplex.

I v roce 2014 jsme obdrželi dary od nakladatelství Perplex

Malé nezávislé opavské nakladatelství Perplex patří k pravidelným dárcům své produkce naší knihovně. V Opavě působí již 8 let a za tu dobu vydalo mnoho knih, které získaly uznání i mimo náš region. V poslední zásilce letošního roku jsme obdrželi tři publikace. Prvotinu Tomáše Čady Spodní patra. Básnickou sbírku Dušinec vydal kolega knihovník Jan Delong z Třince. Poslední básnická sbírka z nakladatelství Perplex je kniha kmenového autora Dana Jedličky Sbohem malé nic. Věříme, že si útlé knihy básní najdou své čtenáře.

Daniel Hradecký : 64

Opavské nakladatelství Perplex nám zaslalo aktuální titul ze své proDH64dukce útlou sbírku Daniela Hradeckého 64.
Daniel Hradecký publikuje v literárních časopisech Tvar, Aluze a Dobrá adresa, je znám literární veřejnosti svými sbírkami Muž v průlomu (2004), V cirkuse Calvaria (2009).
Sbírka 64 se dá považovat za autorovu nejniternější výpověď, která přináší pohled na svět přesně takový, jakým se nám jeví.

Více o autorovi a jeho sbírce na ZDE.

Nakladatelství Perplex nám zaslalo dvě útlé básnické sbírky Živorodky a Potichu odstřelované pilíře

ŽivorodkyAutorkou první sbírky je básnířka Irena Šťastná, která se ve své sbírce zamýšlí nad během života, úbytkem životní energie i uvědomováním vlastní smrtelnosti i nevyhnutelného konce našich blízkých. I přes ponuré téma je hlavním motivem básní snaha žít bez omezení a nenechat se svazovat nevyhnutelným.

Více o sbírce můžete najít ZDE.

Potichu odstřelované pilířeLukáš Bárta – ostravský prozaik i básník ve sbírce Potichu odstřelované pilíře vypráví mikropříběhy plné symbolů, jinotajů a metafor.

Více o sbírce osobitého autora můžete najít ZDE.

Miroslav Černý – Krajina v samotách slova

Krajina v samotách slovaNakladatelství Perplex nám na základě vzájemné spolupráce věnovalo novou knihu ze své produkce. Sbírka Krajina v samotách slova vyšla poprvé v roce 2005. Tehdy se jednalo o provotinu básníka Miroslava Černého. Útlé knize básní se dostalo vřelého přijetí ze strany čtenářů i odborné kritiky. Ukázky z knihy vyšly v časopisech Host, Literární noviny a v polském literárně-kulturním čtvrtletníku Pobocza.
Kniha vychází znova ve druhém vydání. Básně jsou doprovázeny zrcadlovým překladem do polštiny, který připravil polský básník a překladatel Jacek Molęda. Ten je také autorem doslovu, kde připojuje své vyznání i hodncení autora.Více informací o sbírce ZDE.

NĚKDO PŘIJDE A UDĚLÁ TO ZA MĚ LÍP

Někdo přijde a udělá to za mě lípNaše knihovna obdržela nový titul z nakladatelství PERPLEX. Jedná se o knihu
NĚKDO PŘIJDE A UDĚLÁ TO ZA MĚ LÍP britského básníka, performera, dramatika, scénáristy a autora knih pro děti
Rogera McGougha (* 1937). Jméno Rogera McGougha není znalcům současné britské literatury neznámé. Autor působí na literární scéně takřka padesát let a vysloužil jak přízeň čtenářského publika i respekt kritiky. Je držitelem Řádu Britského impéria 3. stupně (CBE), prestižní Cholmondeley Award. Získal také dvakrát ocenění Signal Poetry Award za dětskou literaturu, také byl dvakrát nominován na národní titul Poet Laureate.
Více informace a knize i autorovi najdete na www.perplex.cz

Nebožky • Selige

Opavské nakladatelství Perplex vydalo knihu Radka Fridricha Nebožky /Selige/. Volně navazuje na knihu autora Řeč mrtvejch z roku 2001. Přináší několik životních příběhů žen z poválečného Děčínska,. Při popisování životních osudů hrdinek se autor nechává unášet fikcí, ale v některých monolozích vychází ze skutečnosti, odvolává se na historické události podložené dobovým tiskem, zápisy z kronik.
Kniha vychází v souběžně i v německé mutaci.
Je doprovázena ilustracemi děčínského výtvarníka Petra Kříže. Více o knize se dozvíte na webu nakladatelství Perplex: www.perplex.cz/knihy-nebozky.html

Nebožky Selige Nebožky Selige Nebožky Selige

RODOKMEN MARY DE RACHEWILTZ /JAKUB GUZIUR

Kniha představuje českému čtenáři básnířku Mary de Rachewiltz (*1925), dceru amerického modernistického básníka a kritika Ezry Pounda. Úvodní studie „Letokruhy rodokmenu“ zasazuje Maryin život a dílo do širšího kontextu osudů Poundovy rodiny a jeho literární tvorby. Druhou část publikace tvoří výbor ze sbírek Family Tree, Whose World?, For the Wrong Reason a dosud nevydaných rukopisů; na jeho překladu se podíleli Petr Mikeš, Jakub Guziur a Anna Kareninová. Knihu uspořádal a k vydání připravil Jakub Guziur. Autorem doprovodných kreseb je olomoucký výtvarník Pavel Herynek. Kniha byla pokřtena v rámci letošního festivalu Bezručova Opava.

Zdroj:http://www.perplex.cz/knihy-rodokmen-mary-de-rachewiltz.html

Radek Glabazňa – Teď ještě hlavou o střepy

ted_jeste_hlavou_o_strepyV listopadu loňského roku vydalo opavské nakladatelství Perplex básnickou prvotinu Radka Glabazni Těď ještě hlavou o střepy. Radek Glabazňa vystudoval obor angličtina čeština. Několik let žil v Anglii, kde absolvoval postgraduální studium anglické literatury. V současnosti působí na Slezské univerzitě v Opavě.
Publikoval v literárním časopise Tvar, v česko-polských sbornících poezie. Svou prvotinu vydává souběžně i s v anglickým překladem, takže milovníci poezie mohou posoudit i autorovu zdatnost psát verše v jazyku země Shakespeara.

Jiří Bosák – Jsem vlastně modrý

jsem_vlastne_modryZ nové produkce nakladatelství Perplex zaujme kniha textů Jiřího Bosáka Jsem vlastně modrý. Název sbírky by nás mohl mylně v letošním volebním podzimu zmást sympatiemi k nejmenované politické straně. Ovšem opak je pravdou. Název odkazuje na autorovu fascinaci bluesovým světem.
Jiří Bosák působí řadu let na hudební scéně v několika kapelách, proto vydání knihy hudebních textů bylo celkem logické.
Znalci opavských reálií vědí, že Jirka Bosák pochází z talentované rodiny hudebníků a výtvarníků, která, když se rozdával talent, nechyběla. Svou knihu doplnil vlastními ilustracemi i CD s hudebními ukázkami hudebních formací, kde působí.

Wang Wej – Ptačí křik

ptaci_krikOpavské nakladatelství Perplex zasílá pravidelně naší knihovně svou knižní produkci. Poslední knihou vydanou tímto nekomerčním nakladatelstvím je útlá sbírka veršů Wang Wej (cca 699-760), který patřil k předním básníkům doby dynastie Tchang.Věhlas si získal především jako autor působivé přírodní lyriky, v níž se odráží také filozofie zenového buddhismu. Kniha autora staré Číny v moderním přebásnění Dana Jedličky v nakladatelství Perplex vychází poprvé v samostatném českém knižním vydání.

Více o publikaci a ukázky z díla najdete na stránkách: http://www.perplex.cz/knihy-ptaci-krik.html.

Vlaďka Vokurková Košková – Dny blízké odpovědi

Nakladatelství Perplex v duchu své tradice – vydávání textů začínajících autorů vydalo prvotinu Vlaďky Vokurkové Koškové pod názvem Dny blízké odpovědi. Sbírka představuje výběr z několika rukopisných souborů, obsahujících texty datované převážně lety 1995-2000. Texty připomínají záznamy z deníku či rozepsané vzkazy, zabývají se „věčným“ tématem možnosti domluvy mezi ženským a mužským světem.

Více o sbírce Dny blízké odpovědi i o produkci nakladatelství Perplex najdete na http://www.perplex.cz/knihy-dny-blizke-odpovedi.html.dny_blizke_odpovedi

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém

Opavské nakladatelství Perplex poprvé představuje klasické dílo severské literatury, které je inspirováno hrdinskými příběhy z dějin Gótů a jiných germánských národů. Jde o fiktivní text sestavený v průběhu 13. století, který obsahuje celou řadu odkazů na skutečné historické události a postavy. Ságu tvoří několik mytických příběhů pocházejících z různých zdrojů. Příběhy jsou prokládány básněmi a písněmi typickými pro středověké severské básnictví. Právě překlad veršovaných pasáží v podání básníka Miroslava Černého patří k největším přínosům tohoto vydání.

Příběh krále Heidreka a válečnice Hervör patřil k významným inspiračním zdrojům J. R. R. Tolkiena. Do širšího čtenářského podvědomí v Západní Evropě se sága dostala díky v anglickém překladu Christophera Tolkiena, syna J. R. R. Tolkiena.

Saga_o_Hervor_a_krali_Heidrekovi_Moudrem

V březnu jsme obdrželi 2. vydání prvotiny Jana Kunzeho Hičhaikum s ilustracemi Kristýny Krahulcové.

kunze_hichaikum2009

Listopadovou a prosincovou nadílku uspořádalo naší knihovně nakladatelství PERPLEX. Do našich knihovních fondů přibyla útlá kniha Ivana Tázlara Píšu epitaf na teplou dlaň. Sbírka mladého předčasně zesnulého básníka a výtvarníka Ivana Tázlara (http://www.perplex.cz/autori-ivan-tazlar.html) obsahuje 30 textů básní, myšlenek a postřehů. Texty vybral, uspořádal a připravil k vydání Dan Jedlička. Sbírku doprovázejí celobarevné ilustrace básníkovy matky Zuzany Tázlarové, výtvarnice a učitelky opavské ZUŠ. Více o knize veršů naleznete na http://www.perplex.cz/knihy-pisu-epitaf.html.

V prosinci vyšla druhá básnická sbírka Jana Kunzeho Dekadent desert. Osobnosti mladého básníka je věnován i příspěvek v prosincovém časopisu OKKO. Více informací o sbírce zjistí příznivci Jana Kunzeho na stránkách vydavatelství Perplex http://www.perplex.cz/knihy-dekadent-dezert.html.

dekadent_dezert perplex_pisi_epitaf

V kraji dvou židlí

v_kraji_dvou_zidliDavid Bátor, rodák z nedaleké Branky u Opavy, vydal v těchto dnech svou básnickou sbírku v opavském nakladatelství PERPLEX. Soubor básnických miniatur věnovaných frýdecké básnířce Alexandře Lasskové vypráví „příběh jednoho věčného léta“, jehož potenciality se ve vzpomínkách stávají intenzivně prožívanými skutečnostmi. Sbírku doprovázejí ilustrace opavské výtvarnice Hany Gebauerové. Více informací o knize můžete získat na stránce nakladatelství http://www.perplex.cz/knihy-vkrajidvouzidli.html.

Kámen Kondora

Kámen Kondora je druhá básnická sbírka Miroslava Černého. Texty vzniklkamen_kondoray jako reflexe zkušenosti Evropana z návštěvy Peru a Bolívie, mají podobu svérázného básnického deníku, jehož jednotícím rámcem je mýtus o kondorovi.

Sbírku tvoří 24 básnických textů kratšího rozsahu. Vychází dvojjazyčně – česky a v překladu do španělštiny. Knihu doplňují kresby Rostislava Hermana z opavského sdružení výtvarníků Skupina X. Více o autorovi i knize najdete na stránkách nakladatelství Perplex http://www.perplex.cz/knihy-kamenkondora.htm.

V září obdržela Knihovna Petra Bezruče knižní dar z opavského nakladatelství PERPLEX. Nakladatelství vydává a podporuje tvorbu zajímavých, talentovaných a v „oficiální“ literatuře dosud málo známých autorů. Přestože se zatím zaměřuje převážně na poezii, nebude se v budoucnosti vyhýbat ani jiným literárním druhům a žánrům.

Z produkce roku 2007 jsme obdrželi 2 tituly:

mimobezky
Dan Jedlička – Mimoběžky
potmechutJan Kunze – Po tmě chuť

Webové stránky nakladatelství PERPLEX kromě základních informací obsahují i další užitečné informace o vydávaných knihách i kmenových autorech.