Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Knižní dary z roku 2008

Listopad a prosinec

Don a jeho parťáci

Od brněnské autorky Saši Sandras jsme obdrželi pokračování knihy o psu Donovi, tentokrát s názvem Don a jeho parťáci. Knížečka „Don a jeho parťáci“ je především o přátelství. O dobrém parťáctví mezi pejsky i mezi dětmi. Více o celé knize i o autorce samé najdete na stránkách www.sandras.cz.

Za sluncem japonské vlajky

Od autorky Běly Janoštíkové máme v naší knihovně zastoupený již cestopis o Turecku. Ve své nové knize nás zavádí do Japonska, země od nás z Evropy velmi vzdálené, ale nám Opavanům velmi blízké díky nedávno pořadaným Japonským dnům i festivalu Další břehy, který měl pro letošní rok téma Tam, kde slunce vychází. Pokud se chcete v nastávajících zimních dnech vrátit do Japonska mnoha tváří, bude Vám vítaným průvodcem i tato kniha.

Září

Do naší knihovny zavítala zásilka ze světa poezie a krásy z nakladatelství ALISA (www.alisa.cz), které jsme již v této sekci zmiňovali. Nakladatelství ALISA se zaměřuje na vydávání poezie, velmi zajímavý je i jeho projekt na podporu mladých začínajících básníků. A protože poezie a krásy není v našem životě nikdy dost, nezapomeňte si zpříjemnit nastávající nevlídné podzimní dny trochou poezie. Vždyť jak praví básník … „trocha poezie nikoho nezabije!“…

Alisa1Alisa2Alisa3Alisa4
alisa5alisa7alisa8alisa6

Dalším darem je útlá kniha Libora Konopky Finské slovo láska. Jedná se o milostný příběh mladého finského páru, který prchá nejen před mrazivou finskou zimou, ale i blížící se 2. světovou válkou. I přes vážnost tématu, sám autor svou práci řadí spíše do poeticko-humoristického románu. Knihu věnuje s upřímným přáním, aby i ona si našla své laskavé čtenáře a stala se nedílnou součástí našich sbírek. Ale to už je úkol pro Vás, milí čtenáři!

Institut tvůrčí fotografie

Díky dlouholeté spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě mohou naši čtenáři již brzy nahlédnout do katalogů fotografů – absolventů této prestižní instituce. Institut tvůrčí fotografie se v roce 1990 stal součástí nově zakládané Slezské univerzity v Opavě. V současné době má kolem 120 studentů v bakalářském studiu a zhruba 20 v následném studiu. Více informací získáte přímo na stránkách Institutu tvůrčí fotografie www.itf.cz.


V rámci festivalu Bezručova Opava pořádá od 4. září do 12. října 2008 Statutární město Opava, Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie FPF SU a Dům umění výstavu OPAVA očima studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Slezská univerzita v Opavě vydá ve spolupráci s nakladatelstvím KANT k výstavě stejnojmenný katalog v češtině a angličtině ( www.itf.cz; www.sca-art.cz/duopava ). Autoři fotografií, dvacet studentů a tři pedagogové školy, nabízejí netradiční osobní pohledy na město, tak jak je nejsme schopni v denním shonu a chvatu vidět.

Červenec a srpen

Vedoucí řešitel projektu PhDr. Marie Voždová, PhD. z Katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zaslala naší knihovně monografii věnovanou francouzské a italské dramatické tvorbě na moravských a slezských divadelních scénách. Publikace přispívá k poznání kulturního života na Moravě a ve Slezsku v uplynulých 50-ti letech a stane se vítanou pomůckou pro badatele i zájemce z řad čtenářské veřejnosti.

Dalším výsledkem výzkumného projektu je monografie Analýza faktorů ovlivňující rozvoj malého a středního podnikání v Moravskoslezském kraji od Ing. Jarmily Šebestové, Ph.D. z Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. Monografie přináší výsledky výzkumu z let 2005 -2007 zaměřeného na problematiku malého a středního podnikání.

Červen

Socha příběhů a její kameny

Jsme jako kamínky v řece.
Samotné nás voda strhne,
Společně však tvoříme hráz ….

Tak zní úvodní motto publikace, která zastřešuje ojedinělý projekt Socha příběhů studentů Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Dřevěnou plastiku, dílo sochaře Lubomíra Dostála, doplňují kameny, do nichž studenti vkládají kameny – symbol pohnutých osudů lidí na pokraji chudoby, samoty, sužované nemocemi nebo přírodními katastrofami. Autorem projektu je opavský novinář Ivo Mludek, který také působí jako pedagog Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách školy http://www.caritas-vos.cz/socha a samozřejmě i v publikaci, kterou knihovna obdržela darem.

Poezie stále není mrtvá

O tom svědčí tři dary neznámého čtenáře, který věnoval knihovně sbírky poezie: Záblesky od Ivy Vondráškové, Mollové tóniny Evy Vodičkové a Útržky hovorů básníka Břetislava Kotyzy. Knihy vydalo nakladatelství ALISA z Petřvaldu http://www.alisabooks.cz.

Duben – květen

Paní Gertrude Caspersonová věnovala naší knihovně výtisk knihy amerického autora G. S. Evanse Tajný (český) deník Frederica Barona a jiné další texty.
Kniha obsahuje záznamy jakéhosi Fredericka Barona, Američana, který do naší země přijel v 90. letech 20. století. Deník zaznamenává jeho první rok v České republice, viděnou očima Američana, který naši republiku považoval za Zaslíbenou zemi a upínal k ní osobní naděje. Kniha obsahuje také jeho další dva texty, povídku Bohemie a traktát Jak učinit český jazyk konkurenceschopným na globálním trhu.
Autor vyrostl v Arizoně ve Spojených státech, později žil a studoval v Chicagu. Od roku 1993 dělí svůj čas mezi arizonský Tucson a Prahu, kde píše a překládá. Jeho povídky byly publikovány v časopisech Host a Labyrint, v amerických časopisech vyšly jeho překlady povídek Arnošta Lustiga.

Jan Kožíšek: Kotoščina

Nakladatelství Spojené náhody s.r.o. zaslaly naší knihovně sbírku poezie Jana Kožíška Kotosčina.

Oběma dárcům srdečně děkujeme.

Leden, Únor

Počátek roku 2008 byl na knižní dary poměrně bohatý. Autorka Saša Sandras nám zaslala knihu ze své produkce s názvem Tulák Don. Knížečka je o štěněti bernského salašnického psa Donovi. Zachycuje jeho život od osmi do třinácti měsíců. Don se rád mazlí, hraje si a učí se poslouchat. Miluje rodinu, ve které žije a s radostí se zapojuje do všeho, co děti i dospělí dělají. Je roztomilý, dobromyslný a přátelský. Také je trochu mlsoun a někdy má svoji hlavičku. Kromě lidských přátel si začíná hledat i psí přátele a začíná se toulat. Ale i toulání jednou skončí. Kdy? Don to vyštěká v písničce, kterou složil a je součástí této knížečky.

 Více o knížce včetně ukázky z kapitoly se dozvíte na stránkách paní Sandras www.sandras.cz

Z nakladatelství Alois international přišla publikace René Hladíka Trh, socialismus a princip efektivnosti. PhDr. René Hladík, CSc. je vedoucím katedry ekonomie na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Kniha vychází z jeho stejnojmenné habilitační práce.

Vlastimil a Eva Krčmářovi: Sakrální barokní architektura na Rýmařovsku.

Manželská dvojice akademických architektů mapuje v útlé publikaci stav a obnovu sakrálních památek v odlehlých částech Moravy a Slezska. Na Rýmařovsku se zaměřili na Kostel Nejsvětější Trojice v Albrechticích, Kostel Svaté Kateřiny ve Stránském, Kostel Svatého Václava ve Skalkách, Kostel Svatého Antonína Paduánského v Tvrdíkově, Kapli Navštívení Panny Marie v Rýmařově a Kostel Svaté Panny Marie Sněžné v Rudě. Každému objektu věnují stručnou charakteristiku. Eva a Vladimír Krčmářovi se podíleli významnou měrou na rekonstrukci a obnově Domu Petra Bezruče v Opavě, pro který vypracovali detailní dokumentaci. Věříme, že i tato útlá studie sakrálních památek si najde své příznivce z řad odborné i laické veřejnosti.

Z Národní knihovny v Praze přišla publikace Dotazování v přirozeném jazyce, která shrnuje zkušenosti získané řešitelským týmem v evropském projektu M-CAST. Je velmi příjemné pokládat dotazy v přirozeném jazyce, ovšem český jazyk má svá specifika, tudíž kladení dotazů v českém jazyce je velmi složité a výzkumy této problematiky jsou na počátku. V publikaci jsou shromážděny tři příspěvky , které problematiku kladení dotazů v přirozeném jazyce přiblíží uživateli z různých úhlů.