Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Knižní dary z roku 2009

Prosinec 2009

Pražská autorka Běla Janoštíková na počátku roku 2010 vydává útlou humoristickou knihu Jenom pár hadříků. Postřehy ze života o tom, co nosíme na sobě, co o nás prozrazují naše šaty a doplňky podává autorka s laskavým úsměvem. Zkusme tedy prožít hektické chvíle nového roku právě s novou knížkou. Další knihy této autorky najdete zde.

Říjen 2009

V letošním roce uplynulo 70 let od záchranné mise 669 československých dětí, které do bezpečí vyvezl před nebezpečím z rostoucího fašismu Nicolas Winton. Děti z vlaků získaly azyl v britských rodinách a přečkaly válku v bezpečí. V souvislosti s touto událostí obdržela Knihovna Petra Bezruče pět výtisků knihy, jejíž autorkou je Věra Gissingerová, jedna z Wintonových dětí. Vzpomínky přímé účastnice pohnutých událostí napomůže pochopit vše, co se tenkrát stalo. Je připomenutím nevšední lidské odvahy a zájmu Nicolase Wintona o osudy českých dětí i připomínkou všech, kterým se nepodařilo získat svobodu.

Červenec 2009

Sdružení Ostravský citerový klub Radegast věnovalo naší knihovně odbornou hudební monografii Citery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Publikace podává informace o tomto nástroji, kterému nebyla přes jeho oblíbenost v minulosti v odborné literatuře dosud věnována náležitá pozornost. Přináší poznatky o netušeném významu a podílu českých zemí na rozvoji hry na citeru v období 19. a počátku 20. století. Kniha byla vydána díky příspěvku Moravskoslezského kraje. Zájemci o tuto problematiku naleznou více informací o aktivitách Sdružení Ostravského citerového klubu Radegast na www.citera.cz.

Další knižní dar doputoval do knihovny až z Anglie. Pan Marcus Heaster zaslal knihovně studijní příručku nazvanou Biblické základy. Věří, že se stane praktickou studijní pomůckou a i tento knižní dar obohatí naše čtenáře.

Březen 2009

Jiří Ošlejšek – básník samouk – vydal vlastním nákladem čtyři útlé básnické sbírky, které věnoval naší knihovně. Důvodem jeho publikační činnosti, jak sám uvádí v jednom ze svých doslovů, je nedostatek seberealizace v mediální oblasti i absence prostoru, kde by mohl vyjádřit svůj názor. Ve svých verších reaguje na společenskou situaci, nevyhýbá se i ekologické problematice nebo tvorbě pro děti. Básník vyznává jednoduchost a srozumitelnost poezie, chce sdělovat své myšlenky a názory přímo, aby čtenář pochopil, co mu chce básník říci.

Únor 2009

Herman Scheer – Světové sluneční hospodářství

Zájemcům o alternativní energetické zdroje je určena kniha Hermana Scheera Světové sluneční hospodářství. Kniha se zabývá cestou k dosažení pozitivních politických, ekonomických a technologických změn ve světě využitím místních, obnovitelných a všeobecně dostupných zdrojů. Ukazuje přínosy, které tyto změny mohou přinést.

Emil Hácha před 70 lety zvolen prezidentem ČSR

Nakladatelství Verité vydalo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR knihu s názvem Emil Hácha před 70 lety zvolen prezidentem ČSR. Publikace obsahuje svědectví, dokumenty a názory předních českých historiků na osobnost Emila Háchy.