Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.
Vítejte na stránkách Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Klub maminek: Pohádka o loučení s létem

Knihovna Petra Bezruče v Opavě je zapojena do  projektu Bookstart – S knížkou do života (mezinárodní projekt na podporu čtenářství)

Každý měsíc se pravidelně v knihovně setkáváme s nejmenšími čtenáři v rámci Klubu maminek. Pro děti připravujeme zábavné programy na různá témata, která prozradí úvodní maňásková pohádka ..celý článek »

Knihovna se zapojila do projektu IN.F.Obálka

Projekt IN.F.Obálka pomáhá efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života našich seniorů. Nyní máte možnost si obálku vyzvednout i v provozech naší knihovny (viz níže).

IN.F.Obálka do lednice s magnetkou či samolepkou může zachránit život ..celý článek »

Březen měsíc čtenářů

I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvanáctý ročník akce Březen měsíc čtenářů. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat  směrem k veřejnosti i zřizovatelům.

K této aktivitě se přidává i Knihovna Petra Bezruče v Opavě, která se od března bude starat o sběrný kontejner knih Beru(ž)ky. Instalace kontejneru proběhne 1. března a ihned začne sloužit svému účelu.

..celý článek »

Vzpomínka na Zdeňka Dočkala

Včera v odpoledních hodinách zemřel v kruhu své rodiny pan Zdeněk Dočkal, bývalý ředitel Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě. Ve funkci ředitele zde působil od roku 1972 do roku 1986.

Za jeho éry knihovna, díky jeho osobní angažovanosti, navázala legendární spolupráci s nakladatelstvím dětské knihy Albatros v Praze. V roce 1977, kdy oslavila OKPB 100. výročí vzniku českého veřejného knihovnictví v Opavě, byl zahájen 1. ročník ankety “ O paví pero“ a s ním také započala úzká spolupráce s nakladatelstvím Albatros. V této anketě dávali žáci opavských škol své hlasy předním spisovatelům a ilustrátorům dětských knih. Vítězní autoři jednotlivých ročníků navštěvovali okresní knihovnu v době konání festivalu Bezručova Opava, na opavských školách besedovali s dětmi, zahajovali své výstavy apod. Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros byly organizovány setkání Klubu mladých čtenářů doprovázené kulturními programy předních umělců. Z ilustrátorů a spisovatelů knih pro děti, kteří Opavu nejednou navštívili, si připomeňme například výtvarníky Cyrila Boudu, Radka Pilaře, Helenu Zmatlíkovou, Olgu Čechovou nebo Adolfa Borna. Ze spisovatelů to byli Stanislav Rudolf, Ota Hofmann, Markéta Zinnerová, Bohumil Říha a další. Spisovatelé a výtvarníci do Opavy rádi jezdili, neboť je zde vítal příjemný kolektiv pracovníků, dychtiví čtenáři i noblesní pan ředitel.

Na přelomu 70. a 80. let byly položeny základy centralizovaného systému knihoven v okrese Opava. Opavská knihovna tak začala pod vedením Zdeňka Dočkala plnit nadlokální funkci pro ostatní knihovny v okrese Opava. Za každou činností i úspěchy organizace stojí konkrétní lidé. Je jasné, že dosažené úspěchy nejsou prací jednoho člověka. Avšak Zdeněk Dočkal byl bezesporu hnacím motorem a stmelujícím prvkem všech kulturně výchovných i odborných aktivit v 80. letech v naší knihovně. Udělal nezapomenutelný kus práce, na který naše knihovna úspěšně navázala. Děkujeme a nezapomeneme na Vás.

Za kolektiv pracovníků Knihovny Petra Bezruče v Opavě
Mgr. Zuzana Bornová

FactumOU: Pravidelným pohybem proti Covid-19 i dalším nemocem

Ostravská univerzita zahájila v tomto roce projekt FactumOU, což je série diskuzí s vědci Ostravské univerzity, kteří se budou vyjadřovat k aktuálním tématům. V mediích se objevuje celá řada informací, názorů a postojů, ve kterých je mnohdy obtížné se zorientovat.

Cílem projektu není hodnotit či přesvědčovat, nýbrž srozumitelně uvádět vědecky podložená fakta, která se mnohdy z veřejné diskuse vytrácejí.

Knihovna Petra Bezruče v Opavě navázala v rámci tohoto projektu s Ostravskou univerzitou spolupráci, která spočívá ve využití facebookové stránky knihovny pro paralelní přenos streamu (debaty), aby se informace dostaly k co nejvíce zájemcům ze strany veřejnosti.

Druhý díl pořadu FactumOU se bude věnovat tématu Pravidelným pohybem proti Covid-19 i dalším nemocem.

..celý článek »

Vzpomínka z rodného Varnsdorfu

Ani rodný Varnsdorf nezapomněl na našeho Boříka Frýbu.
Pěkné počtení všem, kdo jste ho znali.

Odkaz na článek >>

Factum OU: Debata o očkovaní proti covidu-19

Ostravská univerzita zahájí v tomto roce projekt Factum OU, což je série diskuzí s vědci Ostravské univerzity, kteří se budou vyjadřovat k aktuálním tématům. V mediích se objevuje celá řada informací, názorů a postojů, ve kterých je mnohdy obtížné se zorientovat.

Cílem projektu není hodnotit či přesvědčovat, nýbrž srozumitelně uvádět vědecky podložená fakta, která se mnohdy z veřejné diskuse vytrácejí.

Knihovna Petra Bezruče v Opavě navázala v rámci tohoto projektu s Ostravskou univerzitou spolupráci, která spočívá ve využití facebookové stránky knihovny pro paralelní přenos streamu (debaty), aby se informace dostaly k co nejvíce zájemcům ze strany veřejnosti.

Tématem prvního pořadu Factum OU jsou fakta o očkování proti COVID-19.

..celý článek »

Tomáš Balej: FOTOGRAFIE

9. 12.2020 – 28. 2. 2021, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, pobočka Kylešovice, během otevíracích hodin pobočky, VSTUP VOLNÝ ..celý článek »

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky