Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Použité prameny a literatura

 • Kronika Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě
 • Zemský archiv v Opavě, fond Matice opavská
 • Státní okresní archiv Opava, fondy Archiv města Opava, Archiv města Kateřinky
 • Pozůstalost Arnošta Mazura
 • Věstníky Matice opavské
 • Zprávy Matice opavské o činnosti na Opavsku a Hlučínsku
 • Matice opavská od roku 1902 a zvláště její činnost za světové války. Opava 1918, 112 s.
 • Stanovy Matice opavské. Opava 1877, 8 s.
 • Z dějin Matice opavské k 70. výročí jejího založení. Opava 1947. 48 s. /příloha Slsb 46, 1948/
 • Památník Matice Opavské 1877 – 1927. Opava 1927. 220 s.
 • Šigut, F.: Opavský listinář. IV. díl. Opava 1969. 72 s.
 • Vyhlídal, J.: Naše Slezsko. Opava 1901. 136 s.
 • Mazur, A.: Gymnasijní knihovna v Opavě – první vědecká knihovna ve Slezsku. In: ČSMB, 10, 1961, s. 61.
 • Mazur, A.: K počátkům Bezručovy knihovny v Opavě. In: VL, 1, 1975, č. 2, s. 44.
 • Buhl, P.: Troppau von A bis Z. 1. München 1973, 136 s.
 • Valušek, B.: Kniha ve službách české kultury na Opavsku. In: Věstník zemského hlavního města Opavy, 1948, č. 2, s. 19.
 • Malura, M.: Opavský hudebník Jan Baptista Žiwsa. In: Vlastivěda Severomoravského kraje – Opavsko, 1964, č. 9, s. 22.
 • Gawrecki, D.: O výstavbu lidového knihovnictví. Ostrava, 1946, 64 s.
 • Adresáře města Opavy z let 1901 – 1938
 • Troppau. Die freundliche Hauptstadt Schlesiens an der Oppa. Opava, 24 s.
 • Opava. Sborník k 10. výročí osvobození města. Ostrava 1956, 302 s.
 • Stavebně historický průzkum, Ataris 9/2000
 • Archiv OHK Opava
 • Biografický slovník Slezska a severní Moravy.
 • Archiv Slezského zemského muzea – fotografie
 • Stavebně historický průzkum, Ataris 9/20 – fotografie
 • Archiv OHK Opava – fotografie