Knihovna Petra Bezruče
v Opavě, p.o.

Výjezdní zasedání ve Štěpánkovicích – 24. dubna 2019

Ve středu 24. 4. 2019 se konala v Místní knihovně Štěpánkovice pravidelná porada pověřených a obsluhovaných profesionálních knihoven regionu Opava. Našeho setkání se zúčastnila i bývalá dlouholetá vedoucí místní knihovny, paní Heda Borsutzká.

Úvodem všechny přítomné seznámila Martina Teichmannová s historií a současností štěpánkovické knihovny. Měla pro nás připravenou i vizualizaci, jak by měla vypadat knihovna po rekonstrukci, která se připravuje.

Další body programu

  • praktické záležitosti vztahující se k činnosti našich knihoven –
  • zhodnocení činnosti a statistiky za rok 2018
  • vzdělávání a připravované akce na rok 2019 (již proběhl úspěšný fotografický workshop, na podzim je připraven výtvarný workshop s paní Alenou Zupkovou).
  • dále termíny revizí a aktualizace knihovního fondu – Bolatice, Dolní Benešov, atd.  Byly domluveny termíny a zapůjčení revizních skenerů.

Na závěr našeho setkání jsme si prošli zrekonstruovanou část budovy školy, ve které knihovna sídlí v přízemí, byla zde vybudována sauna  a fit centrum pro veřejnost.

A pak nás čekala prohlídka nového penzionu, i s obědem. Na závěr pro zájemce byla připravena komentovaná prohlídka hřebčína Albertovec.

Příští rok v květnu se sejdeme v Kobeřicích, v další nově postavené knihovně, která  svou činnost v nových prostorech zahájí v září 2019.